Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (Accountant)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να χρησιμοποιείτε στο εξής τους νέους συντελεστές ΦΠΑ 24%, 13%, 6%. Αν η εταιρία σας υπόκειται σε μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ, θα εκτελέσετε τις παρακάτω οδηγίες για την αλλαγή ποσοστών στους συντελεστές 17 , 9 και 4.

Δημιουργήστε νέους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, φόρων, για τα νέα ποσοστά ΦΠΑ (6%, 13%, 24%) καθώς και για τα μειωμένα (4%, 9%, 17%) εάν η εταιρία σας βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή ή έχετε πελάτες με μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ και συνδέστε τους στα είδη για τα οποία θα πρέπει να αλλάξει η κατηγορία ΦΠΑ.

Προσοχή: Στους νέους λογαριασμούς εσόδων /εξόδων που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να ενημερωθεί Ο λογαριασμός για μεταβατικό ΦΠΑ καθώς και ο λογαριασμός για μεταβατικό μειωμένο. Οι λογαριασμοί που θα οριστούν σαν μεταβατκοί λογαριασμοί για κανονικό και για μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να είναι οι λογαριασμοί εσόδων / εξόδων με τους προηγούμενους συντελεστές ΦΠΑ.

Για πάράδειγμα αν ένα είδος αλλάζει συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 24% ή από 23% σε 24% θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός π.χ εσόδων με ΦΠΑ 24 % π.χ ο λογαριασμός 70.00.24 στον μεταβατικό λογαριασμό για κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να οριστεί ο λογαριασμός 70.00.13 για την πρώτη περίπτωση ενώ στην δευτερη περίπτωση ο νέος λογαριασμός 70.00.24 θα πρέπει να έχει σαν μεταβατικό λογαριασμό τον λογαριασμό 70.00.23  . Αντίστοιχα στον μεταβατικό λογαριασμό για μεωμένο καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να οριστεί ο λογαριασμός 70.00.09. (εφόσον αυτοί ήταν οι λογαριασμοί που που ενημέρωνε το είδος πριν την αλλαγή της κατηγορίας ΦΠΑ)

Για τα είδή που δεν αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ και επομένως δεν χρειζεται να γίνει μεταβολή των λογαριασμών εσόδων / εξόδων θα πρέπει στα στοιχεία των λογαριασμών εσόδων / εξόδων των ειδών να γίνει μεταβολή στους αντιστοιχους λογαριασμούς με μεταβατικό ΦΠΑ και στο μεταβατικό μειωμένο ΦΠΑ. Συγκεκριμένα σαν αντιστοιχος λογαριασμός για μεταβατικό ΦΠΑ θα πρέπει να οριστεί ο ίδιος λογαριασμός και σαν μεταβατικός για μειωμένο θα πρέπει να οριστεί ο λογαριασμός που έχει οριστεί για μειωμένο ΦΠΑ.

Για παράδειγμα στον λογαριασμό 70.00.23 που έχει οριστεί σε είδη για τα οποία δεν μεταβάλεται η κατηγορία ΦΠΑ θα πρέπει στον μεταβατικό λογαριασμό για κανονικό ΦΠΑ να οριστεί ο λογαριασμός 70.00.23 και στον μεταβατικό λογαριασμό για μειωμένο ΦΠΑ να οριστει ο λογαριασμός 70.00.13

Επισημάνσεις :

 1. Προσοχή δεν πρέπει να ξεχάσετε για τους λογαριασμούς φόρων : α) το μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ που ισχύει για κάθε νέο λογαριασμό, β) τα νέα συνθετικά που θα ισχύσουν για τη λειτουργία του VAT0 για τις ενημερώσεις λογιστικής (π.χ. 024, 013, 000) [ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιείται στα Πρότυπα Ενημέρωσης Λογιστικών Άρθρων την λειτουργία του VAT0.
 2. Κατά την αυτόματη δημιουργία των παραπάνω λογαριασμών, θα γίνει ενημέρωση των νέων αυτών λογαριασμών με τους αντίστοιχους παλαιούς λογαριασμούς. Οι παλαιοί λογαριασμοί εμφανίζονται ως λογαριασμοί για μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ και χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που καταχωρηθεί παραστατικό με ημερομηνία πριν την ημερομηνία αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ (βλέπε αναλυτικά παρακάτω).
 3. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την εργασία για μαζική δημιουργία λογαριασμών, τότε πρέπει να καθορίσετε και τους αντίστοιχους μεταβατικούς λογαριασμούς καθώς και τους μεταβατικούς μειωμένους λογαριασμούς εάν ο παλαιός λογαρισμός είχε αντίστοιχο λογαριασμό για μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ.
 1. Επιλέξτε Ειδικές Εργασίες - Εργασίες Συντήρησης, - Αντικατάσταση Συνδέσεων Λογαριασμών Ε/Ε (Μετάβαση σε Νέους Συντελεστές ΦΠΑ). Στην εργασία αυτή δηλώστε για κάθε παλαιό λογαριασμό αγορών ή πωλήσεων που αφορά στα είδη, υπηρεσίες ή πάγια τον αντίστοιχο νέο λογαριασμό που ισχύει στο εξής (με το νέο ποσοστό ΦΠΑ). (Προσοχή η εργασία αυτή δεν πρέπει να εκτελεστεί για κανέναν άλλο λόγο πλην της περίπτωσης της μετάβασης σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ και μόνο στην περίπτωση που όλα τα είδη που ενημερώνουν ένα λογαριασμό Ε/Ε θα πρέπει μέτα την αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ να ενημερώνουν ένα νέους λογαριασμούς Ε/Ε.

Εναλλακτικά η αλλαγή των λογαριασμών ΕΕ που ενημερώνουν τα είδη θα πρέπει να γίνει από την λίστα των ειδών μέσω της επιλογής «Ορισμός λογαριασμών βασει κατηγορίας».

 1. «Ορισμός λογαριασμών βασει κατηγορίας» Για να γίνει μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ μέσω της διαδικασίας «Ορισμός Λογαριασμών» που είναι διαθέσιμη από την λίστα των ειδών λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες που έχουν οριστεί στα στοιχεία των ειδών. Με την εργασία αυτή είναι δυνατόν να γίνει μεταβολή της των λογαριασμών εσόδων – εξόδων για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία. Για να γίνει η μεταβολή των λογαριασμών βασει κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:
 • Να γίνει ανευρεση ειδών συγκεκριμένης κατηγορίας.
 • Σε κάποιο από τα είδη της κατηγορίας θα πρέπει θα πρέπει να γίνει μεταβολή των λογαριασμών εσόδων / εξόδων τους είδους και να επιλεγούν οι νέοι λογαριασμοί.
 • Στην λίστα των ειδών (όπου έχει εφαρμοστεί το φίτρο της κατηγορίας) επιλέγουμε τα είδη για τα οποία θα γίνει η μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ μαζί με το είδος στο οποίο μεταβάλαμε τους λογαριασμούς ΦΠΑ, και επιλέγουμε με δεξί κλικ την επιλογή «Ορισμός Λογαριασμών»

Στην φόρμα φόρμα που εμφανίζεται εμφανίζεται το είδος στο οποίο έχει γίνει μεταβολή των λογαριασμών Εσόδων / εξόδων καθώς και τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας. Επιλέγουμε το είδος στο οποίο έγινε η αλλαγή των λογαριασμών ΦΠΑ και στη συνέχεια επιλέγουμε το «Επιλογή» για να γίνει μεταβολή των λογαριασμών και στα υπόλοιπα είδη.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας έχει γίνει μεταβολή των λογαριασμών εσόδων/εξόδων στα είδη της κατηγορίας που έχουν επιλεγεί. Σημείωση: Η μεταβολή γίνεται με βάση τους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων που επιλέγονται στην παραπάνω φόρμα.

 1. Δημιουργήστε νέους λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου για Αγορές, Πωλήσεις, ΕσοδαΕξοδα, ΦΠΑ (εάν έχετε εγκατεστημένη Διαχείριση Βιβλίων Γ’Κατηγορίας), για τα νέα ποσοστά ΦΠΑ (4%, 9%, 17%) & (6%, 13%, 24%).

Σημείωση: Για την γρήγορη δημιουργία των λογαριασμών μπορείτε να χρησιμοποιείται το exe που δίνεται διαθέσιμο [LogConv.exe].

 1. Προαιρετικά μπορείτε να μεταβάλλετε τις λιανικές τιμές ειδών (εάν αυτές περιλαμβάνουν ενσωματωμένο τον ΦΠΑ), χρησιμοποιώντας είτε την νέα εργασία που υπάρχει διαθέσιμη «Ενημέρωση τιμών λιανικής (αλλαγή ΦΠΑ) – Ειδών - Τιμοκαταλόγων» [Αρχεία – Ειδη Αποθήκης] είτε μια από τις εργασίες : «Είδη Αποθήκης-Markup Τιμών Πώλησης-Ειδών» ή «Είδη Αποθήκης-Markup Τιμών Πώλησης – Τιμοκαταλόγων».

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. Πως πρέπει να καταχωρούνται παραστατικά & Εγγραφές Ε/Ε με ημερομηνία παλαιότερη από την ημερομηνία μεταβολής των συντελεστών ΦΠΑ  (χρήση παλαιών συντελεστών 6 , 13, 23% ΦΠΑ) ή (4, 9, 16) . Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που λαμβάνονται παραστατικά που έχουν εκδοθεί με παλαιούς συντελεστές.
 2. Κατά την δημιουργία τέτοιων παραστατικών/ εγγραφών θα πρέπει στη δεύτερη σελίδα διαχείρισης, στο πεδίο «Καθεστώς ΦΠΑ» να δηλωθεί  η τιμή «Μεταβατικό», ώστε να ενημερωθούν οι σωστοί λογαριασμοί και να πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί σύμφωνα με τους προηγούμενους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ  ή «Μεταβατικό μειωμένο» ώστε να ενημερωθούν οι σωστοί λογαριασμοί και να πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί σύμφωνα με τους προηγούμενους μειωμένους συντελεστές
 3. Αν παραστατικά της περίπτωσης Γ1 καταχωρούνται στο σύστημα μέσω μετασχηματισμού, τότε κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών συνίσταται να επιλεγεί να καταχωρηθούν χωρίς ενημέρωση /έκδοση. Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται μεταβολή του καθεστώτος ΦΠΑ των παραχθέντων παραστατικών, σε «Μεταβατικό» ή μεταβατικό μειωμένο (εάν το παραστατικό που μετασχηματίζεται έχει μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ). Αν υπάρχουν λογαριασμοί επιβαρύνσεων στο παραστατικό αυτό, πρέπει να αντικατασταθούν με αντίστοιχους λογαριασμούς επιβαρύνσεων με νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Γ. ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στις φόρμες που χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση παραστατικών θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω αλλαγές :

Στα πεδία που λειτουργούν με δείκτες και αναφέρονται στην ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ, πρέπει να μεταβληθούν οι δείκτες που αναφέρονται στα ποσοστά ΦΠΑ. Στο εξής οι δείκτες αναφέρονται στις γραμμές των συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ. Ο δείκτης για την πρώτη γραμμή των συνόλων ανά συντελεστή είναι 101 και για κάθε επόμενη γραμμή ο δείκτης αυξάνεται κατά 1 (δηλ. 102, 103, 104 κ.ο.κ). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθούν στην φόρμα εκτύπωσης τόσοι δείκτες όσοι είναι και οι διαφορετικοί συντελεστές που χρησιμοποιείτε σε παραστατικά.

Προσοχή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τα προηγούμενα ποσοστά ΦΠΑ (6, 13, 23), ώστε να δημιουργήσετε το σωστό αριθμό δεικτών. Έτσι θα τυπώνονται τα σωστά σύνολα κατά περίπτωση.

 

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 1. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να γίνει ενημέρωση λογιστικής όλων των καταχωρημένων κινήσεων πριν γίνει αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ των ειδών. Εναλλακτικά για τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί πριν από την ημερομηνία μεταβολής των συντελεστών ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει μεταβολή του καθεστώτος ΦΠΑ των παραστατικών και να οριστεί η τιμή "Μεταβατικό κανονικό" / "Μεταβατικό μειωμένο". Για την μεταβολή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο επισυναπτόμενος Browser.  
 2. Στα συνθετικά των λογαριασμών Φόρων και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του VAT 0 στην ενημέρωση λογιστικής, θα πρέπει να οριστεί στο τέταρτο συνθετικό το συνθετικό που αντιστοιχεί στο παλιό κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (π.χ. 023, ή 013, ή 006). Το τέταρτο συνθετικό θα χρησιμοποιηθεί για τα παραστατικά και τις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί μετά την αλλαγή των συντελεστων ΦΠΑ, με καθεστώς ΦΠΑ "Μεταβατικό κανονικό" ή "Μεταβατικό μειωμένο".