Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ ΠΟΛ.1154/2015 (SHS Restaurant)

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που πιθανώς να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στο ξενοδοχειακό σας πρόγραμμα Singularlogic Hospitality System Hotel εκτός και εάν ανακοινωθούν διευκρινιστικές οδηγίες που το αναιρούν.

Επισυνάπτουμε προτεινόμενη λίστα, από την οποία βάση των αναγκών σας θα επιλέξετε τις κατάλληλες για εσάς εργασίες.

Για τυχόν διευκρίνηση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα υποστήριξης.

Με εκτίμηση

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Δεν είναι απαραίτητο η έκδοση παραστατικών και αναχώρηση των πελατών όπως έγινε στις προηγούμενες αλλαγές ΦΠΑ

Εργασίες μετά το κλείσιμο ημέρας

Προσοχή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καμιά κίνηση στο σύστημα πριν ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες.

  • Θα πρέπει να γίνει αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ στο συντελεστή 23% (16% για περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ) στα τμήματα Πρωινού (Breakfast), Γευμάτων (Meal Agreement), All Inclusive, Εστιατόριο, Μπαρ κτλ. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το μενού Παραμετροποίηση \ Οικονομικά \ Τμήματα Ξενοδοχείου και πάνω στους ήδη υπάρχοντες φόρους τους αλλάζετε στους νέους συντελεστές π.χ. το 13% σε 23%, (9% σε 16% για περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ)κ.τ.λ. Θα πρέπει επίσης σε κάθε τμήμα (εφόσον έχει στη περιγραφή του το ποσοστό του ΦΠΑ) να του αλλάξετε την περιγραφή.
  • Σε περίπτωση που έχουμε συγκεντρωτικό πακέτο All Inclusive 13% θα πρέπει να γίνει αλλαγή σε All Inclusive 23%.
  • Θα πρέπει να κάνετε έλεγχο σε ένα είδη εκδομένο παραστατικό ότι αναφέρετε επάνω ο ΦΠΑ (23%).
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν On Line Pos, θα πρέπει να αλλάξετε το συντελεστή ΦΠΑ στα είδη. Αυτό γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Από Αποθήκη\Τιμοκατάλογοι Σ.Π. Επιλέγετε το τμήμα Pos (σε περίπτωση παραπάνω τμημάτων επιλέγετε ένα – ένα τμήμα ξεχωριστά) και στη συνέχεια βρίσκετε από την λίστα τα είδη που πρέπει να γίνει αλλαγή και στο Tab Φόρος να επιλέγετε τον νέο φόρο.

  • Επίσης από Παραμετροποίηση \Αποθήκη\Υποομάδες Ειδών θα πρέπει να αλλάξετε το συντελεστή ΦΠΑ στις αντίστοιχες υποομάδες προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα ο συντελεστής ΦΠΑ στη δημιουργία νέου είδους.

Μετά την αλλαγή θα πρέπει να ελέγξετε εάν έχουν γίνει οι διορθώσεις σε όλα τα είδη. Ο έλεγχος θα γίνει από τη λίστα που θα βρίσκεται Εκτυπώσεις \ Αποθήκη \ Λίστα Ειδών

Για την επιβεβαίωση ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά οι αλλαγές, εκδώστε μια ΑΛΠ με ένα είδος και ελέγξτε την αποφορολόγησή του.

  • Όσοι χρησιμοποιείτε γέφυρα με τη λογιστική και θέλετε να αλλάξετε τους κωδικούς λογιστικής θα πρέπει να πάτε Παραμετροποίηση – Οικονομικά – Κωδικοί Λογιστικής και να συμπληρώσετε τους νέους κωδικούς.