Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ ΠΟΛ.1154/2015 (Galaxy Hotel)

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που πιθανώς να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στην εφαρμογή Galaxy Hotel.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στις περιπτώσεις όπου μεταβάλλεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. βάσει της ΠΟΛ 1154/2015. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν σε τμήματα όπως Πρωινού (Breakfast), Γευμάτων (Meal Agreement), All Inclusive, Εστιατορίου κλπ που αναφέρονται σε γεύματα αλλά και στα τμήματα που αφορούν σε διαμονή.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πριν το πρώτο κλείσιμο ημέρας με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ, αλλά μετά το κλείσιμο της 19/7.

Αναλυτικά τα βήματα αλλαγής των συντελεστών είναι τα παρακάτω:

  1. Ενημέρωση της εγκατάσταση με το νέο patch No 56. Το patch αυτό μπορείτε να το «κατεβάσετε» από ftp.singularlogic.eu με Username: hotel και Password: raq7-9sp.
  2. Εκτελέστε το sql query FinAccountUpdate που βρίσκεται στο ίδιο αρχείο rar με τα αρχεία του patch.
  3. Δημιουργία νέων οικονομικών λογαριασμών που θα αφορούν μόνο τα τμήματα με τα νέα ποσοστά ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ με τα νέα ποσοστά (6% & 4%).
  4. Αντιστοιχίστε τα ξενοδοχειακά τμήματα με τους νέους οικονομικούς λογαριασμούς. Σημειώστε ότι τα τμήματα ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να αλλάξουν, μόνο οι συνδεδεμένοι με αυτά οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να μεταβληθούν. Εκτός από την περίπτωση που στη περιγραφή του τμήματος περιλαμβάνεται και το ποσοστό ΦΠΑ, τότε χρειάζεται να μεταβληθεί και αυτή.
  5. Προτείνεται η έκδοση ενδιάμεσου λογαριασμού στη κράτηση.
  6. Στη περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση σας POS με Galaxy Retail όπου πρέπει να ενημερωθεί με τις αντίστοιχες μεταβολές στα ποσοστά ΦΠΑ, ανατρέξτε στις οδηγίες Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (Galaxy).
  7. Τέλος σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινήσεις που δόθηκαν με τη ΠΟΛ. 1161/2015 καλείστε να μεταβάλλετε στους τιμοκαταλόγους τα στοιχεία των υπηρεσιών εστίασης που αφορούν σε διαμονή allinclusive. Πιο συγκεκριμένα 30% της ενιαίας τιμής πρέπει να υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23% - 16%) ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο. Έτσι αλλάζοντας τα ποσοστά αυτά, στο επόμενο κλείσιμο ημέρας το σύστημα θα ενημερώσει τις κρατήσεις σας με την νέα αναλογία αξιών.