Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (Defacto Λογιστική)

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου :

  1. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ υπηρεσιών
  2. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ αγαθών

Για την κάλυψη των παραπάνω αλλαγών στους συντελεστές Φ.Π.Α. θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

  1. Καταχώριση νέων λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου : Απαιτείται να γίνουν αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο, προκειμένου αυτό να ενημερωθεί με λογαριασμούς που θα καλύψουν τις νέες κατηγορίες Φ.Π.Α., με στόχο την ταυτόχρονη κάλυψη των πληροφοριών λογιστικής του προηγούμενου διαστήματος με τους παλιούς συντελεστές και για το υπόλοιπο διάστημα του 2015 για το οποίο ισχύει το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός και η έκδοση όλων των περιοδικών (αρχικών και τροποποιητικών) αλλά και της εκκαθαριστικής δήλωσης τους έτους 2015, με τη διαχείριση όλων των συντελεστών Φ.Π.Α.
  2. Διαχείριση νέων ποσοστών ΦΠΑ Λογιστικής : Για να οριστούν στους νέους λογαριασμούς οι νέες κατηγορίες Φ.Π.Α. θα πρέπει να δηλωθούν αυτές στο zoom των κατηγοριών Φ.Π.Α. (Παράμετροι Εταιρία Κατηγορίες Φ.Π.Α.) με τη κατάλληλη επιλογή τους από τον Πίνακα Κατηγοριών Φ.Π.Α.. Ο ορισμός τους στον πίνακα αυτόν, γίνεται με την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή από τον πίνακα με τίτλο “Πίνακας Κατηγοριών Φ.Π.Α.” που εμφανίζεται πατώντας [F5]. Ο ορισμός των νέων ποσοστών σε αυτόν θα πρέπει να γίνει αυστηρώς στους συγκεκριμένους α/α όπως δηλώνεται ακολούθως:

Α/Α

Ποσοστό

Κατηγορία

26

6

Κανονικό

Προσοχή ! : Ο ορισμός των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. στους συγκεκριμένους α/α του πίνακα είναι άκρως υποχρεωτικός για το σωστό υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α. που θα καλυφθεί σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής και αφού διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών η μορφή των εντύπων που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο εξής.

  1. Τυποποιημένα Άρθρα : Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τυποποιημένα άρθρα, θα πρέπει να προβείτε στις κατάλληλες διορθώσεις, όπου αυτές απαιτούνται.

Σημείωση : Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αρκετά σημεία σχετικά με τη μορφή και τον υπολογισμό των εντύπων των δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδική, εκκαθαριστική, τροποποιητικές). Για το λόγο αυτό εκκρεμεί ο τρόπος αντιμετώπισης των δηλώσεων Φ.Π.Α. στις εφαρμογές μας.