Κάλυψη αλλαγής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης - Νέες εκδόσεις μισθοδοσίας

Κυκλοφόρησαν νέες εκδόσεις των εφαρμογών μισθοδοσίας της SingularLogic που αυτοματοποιούν πλήρως τις αλλαγές που αφορούν στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες ανά εφαρμογή.