Ενημέρωση αρχείων Ο.ΣΥ.Κ.

Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν.4387/2016

Ο Ο.ΣΥ.Κ. είναι  η βασική δομή που χρησιμοποιείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αντιστοιχηθούν τα ποσοστά εισφορών για τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη ανά πακέτο καλύψεων ανάλογα με τη δραστηριότητα του εργοδότη και την ειδικότητα του ασφαλισμένου.

Η εφαρμογή ενσωματώνει αυτούσια τα αρχεία τα οποία δημοσιεύει το ΙΚΑ στην ιστοσελίδα του http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/osyk.zip και χρησιμοποιεί τα ποσοστά εισφορών που περιέχει, προκειμένου να υπολογίσει τις εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας με τα αρχεία Ο.ΣΥ.Κ. ακολουθήστε τα επόμενα βήματα :

  • Επιλέξτε Λοιπές Εργασίες -> Σύνδεση με Ι.Κ.Α. -> Ενημέρωση Αρχείων Ο.ΣΥ.Κ.
  • Στη σελίδα που εμφανίζεται  καθορίστε την περιοχή και το αρχείο στο οποίο βρίσκεται κάθε ομάδα πληροφοριών

  • Επιλέξτε "online Ενημέρωση" ώστε να ξεκινήσει η ενημέρωση της εφαρμογής μέσω διαδικτύου.
  • Στο διάλογο που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε την ημερομηνία εισαγωγής του Ο.ΣΥ.Κ. και επιλέξτε "Επιβεβαίωση". Η λειτουργία ολοκληρώνεται με σχετικό μήνυμα επιτυχίας