Ε.Λ.Π. - Αναβάθμιση της Περιοχής εργασίας σε έκδοση 3.61 ή μεταγενέστερη - Accountant/Control

Με την αναβάθμιση της έκδοσης, όλα τα πάγια, η διαχείριση των οποίων γίνονταν κατά Φ.Β., συνεχίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, μέχρις ότου ενεργοποιηθεί η ενδεδειγμένη παράμετρος στις παραμέτρους των παγίων .

Δημιουργούνται προτεινόμενοι νέοι τύποι κίνησης παγίων κατά Φ.Β. και Λ.Β. σε πλήρη αντιστοιχία με τους προτεινόμενους της Φ.Β. στην πρότυπη περιοχή εργασίας.

Οι νέοι προτεινόμενοι τύποι κίνησης για Φ.Β. & Λ.Β είναι :

 • Αγορά Παγίου (Αρχική Απόκτηση) (Φ & Λ)
 • Πώληση Παγίου (Φορολογική & Λογιστική)
 • Καταστροφή (Φορολογική & Λογιστική)
 • Βελτίωση/Προσθήκη (Φορολογική & Λογιστική)
 • Εσωτερική Διακίνηση (Εξ) (Φορολογική & Λογιστική)
 • Εσωτερική Διακίνηση [Εισ] (Φορολογική & Λογιστική)

Οι νέοι προτεινόμενοι τύποι κίνησης για Λ.Β. είναι :

 • Τακτικές αποσβέσεις
 • Αναπροσαρμογή Αξίας (ΕΛΠ)
 • Αναπροσαρμογή Απόσβεσης (ΕΛΠ)

Σημείωση : Επιπλέον στο “Control” εκτός από τους παραπάνω, δημιουργούνται και οι τύποι:

 • Εισαγωγή με Δ.Α. Αγορών (Φορολογική & Λογιστική)
 • Τιμολόγιο Αγορών (Φορολογική & Λογιστική)
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφών Αγορών (Φ & Λ)

Σημείωση : Με την αναβάθμιση του Accountant στη νέα έκδοση 3.61 θα πρέπει, για λόγους συμβατότητας, να γίνει αναβάθμιση και της εφαρμογής “Control”, εφόσον γίνεται παρακολούθηση παγίων κατά ΕΛΠ .