Βελτιώσεις Εκκαθάρισης έκδοσης 9.06h

Έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω βελτιώσεις στην εκκαθάριση του Ε1.
 
  • Υπολογισμός προκαταβολής επόμενου έτους
  • Υπολογισμός ειδοσημάτων από μερίσματα
  • Υπολογισμός έκπτωσης προσωπικού τεκμηρίου για εισόδήματα από τόκους ή ακίνητα
  • Υπολογισμός φόρος αλλοδαπής ( σε όλες τις κατηγορίες εισοδήματος εκτός των μισθωτών )
  • Υπολογισμός εισοδημάτων ναυτικών
  • Υπολογισμός μείωσης φόρου μισθωτών σε περιπτώσεις που δεν ισχύει