Βελτιώσεις έκδοσης Φορολογίας εισοδήματος 9.06k

  1. Το πεδίο "Τόκοι απαλλασσόμενοι" στον πίνακα 3Α2 του εντύπου Ν, είναι αριθμητικό πεδίο πλέον.
  2. Στην διαδικασία προσυμπληρωμένων κωδικών του εντύπου Ε1 προστέθηκαν οι κωδικοί 341, 901, 902.
  3. Στους κωδικούς  431-432 του εντύπου Ε1 προστέθηκε επιπλέον ανάλυση
  4. Στους κωδικούς 657-658 & 659-660  πλέον καταχωρείται και το  ΑΦΜ φορέα