Αλλαγές στο ΟΠΣ "Εργάνη"

Από την Πέμπτη 22/09/2016 έχουν γίνει αλλαγές στο ΟΠΣ «Εργάνη» (ΥΕΚΑ) και έχει τροποποιηθεί η ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτές οι αυτόματες υποβολές των εντύπων (Ε3, Ε5, Ε6 κλπ) μέσω της εφαρμογής μισθοδοσίας  σας.

Σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα έκδοση, η οποία θα έχει εναρμονιστεί με τις τελευταίες αλλαγές  ώστε να συνεχίσετε να υποβάλλετε τα  παραπάνω έντυπα, αυτόματα, μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας σας.

Μέχρι τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία υποβολής μέσω αρχείων xml, δηλαδή να δημιουργείτε αρχεία xml με τα στοιχεία των εντύπων και στην συνέχεια να τα φορτώνετε (upload) στο ΟΠΣ «Εργάνη».