Λογιστική Next - Έκδοση 6.4.0

Κυκλοφορία νέας έκδοσης 6.4.0 της εφαρμογής “Γενική Λογιστική Next” για λόγους συμβατότητας με την έκδοση 6.4.0 της εφαρμογής Manager/EurofasmaNext