Διαχείριση Σουίτας - Galaxy Hotel (Έκδοση 21.35)

Διαχείριση Σουίτας

Η νέα λειτουργικότητα παρέχει τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να πωλούν περισσότερα του ενός δωμάτια ομαδοποιημένα σαν Σουίτα με παράλληλη ενημέρωση της διαθεσιμότητας. 

Η διαχείριση λογικής Σουίτας επιτρέπει το συνδυασμό δωματίων του ξενοδοχείου με σκοπό την πώλησή τους ως ένα δωμάτιο.

Οι όροι που συναντάμε στη λογική Σουίτας συνοψίζονται ως εξής :

 • Component Rooms:  Είναι τα δωμάτια που αποτελούν μέρος της δύναμης του ξενοδοχείου και τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μία Σουίτα.
 • Suite Masters: Είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού Component Rooms. Τα Suite Masters αποτελούνται από δύο τουλάχιστον διασυνδεδεμένα δωμάτια. Τα Suite Masters πρακτικά είναι τύποι δωματίων σαν όλους τους άλλους αρχιτεκτονικούς τύπους δωματίων του ξενοδοχείου. Στην περίπτωση του Galaxy ένα Suite Master είναι και χρεωστικός τύπος και ορίζονται τιμές στους τιμοκατάλογους . Ο χρήστης χρησιμοποιώντας σε μία κράτηση Suite Master Type έχει τη δυνατότητα με μία κράτηση να επηρεάσει την διαθεσιμότητα δωματίων ως προς τα Component Rooms .

Παραμετροποίηση

Βήματα

Καταχωρίστε τα δωμάτια Component, έστω τα “Component 1” & “Component 2” που θα αποτελέσουν υποδωμάτια της σουίτας .

Για κάθε δωμάτιο,

συμπληρώστε τα στοιχεία του, τον αριθμό και όνομα δωματίου και συνδυάστε το με τον ενδεδειγμένο τύπο (αρχιτεκτονικό) π.χ. δίκλινο. Προχωρήστε δηλώνοντας, κατά τα γνωστά, τα λοιπά στοιχεία του Component room, ξενοδοχειακό συγκρότημα, όροφος, θέα δωματίου κ.λπ.

Τσεκάρετε υποχρεωτικά την παράμετρο Component σουίτας.

Στη συνέχεια,

Καταχωρίστε το “Master suite” θέτοντας τον ενδεδειγμένο τύπο π.χ. Master.

Στη νέα σελίδα “Δωμάτια Component” (που ανοίγει) επιλέξτε τα δωμάτια (Component 1 & Component 2) που θα συνθέσουν το Master .

Πατήστε “Αποθήκευση” για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση.

Πως αντανακλάται στο Room Rack

Στο πλάνο δωματίων η Master σουίτα απεικονίζεται με το σύμβολο του παζλ , ενώ τα δωμάτια που τη συνθέτουν με τα κομμάτια του παζλ .

Αν κάνετε μια κράτηση στη σουίτα δεσμεύονται και τα συνδεδεμένα δωμάτια και το αντίστροφο .

Παράδειγμα εφαρμογής

Για την πλήρη κατανόηση της νέας λειτουργικότητας θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα.

Υποθέστε ένα ξενοδοχείο με δύναμη 4 δωμάτια.

1.   Έστω ότι έχουμε 4 αριθμούς δωματίων οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους (Component Rooms)

 • Room 101 DBL Standard
 • Room 102 DBL Standard
 • Room 103 DBL Superior
 • Room 104 SGL Superior

2.   Η διαρρύθμιση των δωμάτιων χωροταξικά θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η παρακάτω :

   

104

103

101

102

 

3.  Κάθε δωμάτιο (Component Room) επικοινωνεί με κάποιο τρόπο, π.χ. μία ενδιάμεση πόρτα με κάποιο από τα άλλα και αυτό το στοιχείο τους επιτρέπει να πωληθούν κάτω από ένα Suite Master.  Αν κάποιο από τα Component Rooms πωληθεί ξεχωριστά το Suite Master δεν είναι διαθέσιμο.

           

 Suite master Room Number

Room Number combination

Suite master type

Suite master type descr.

Component room types

When sold these suites are not avaliable

Zinnia

101, 102, 103, 104

GRSUITE

Grand Suite

2 dblst

1 dblsup

1 sglsup

Rose, Tulip, Poppy, Lily, Violet, Aster, Iris, Lilac, Daisy

Rose

101, 103,

104

JRSUITE

Junior Suite

1dblst

1dblsup

1sglsup

Zinnia, Tulip, Poppy, Lily, Violet, Aster, Iris, Lilac, Daisy

Tulip

102, 103,

104

JRSUITE

Junior Suite

1dblst

1dblsup

1sglsup

Zinnia, Rose, Poppy, Lily, Violet, Aster, Iris, Lilac, Daisy

Poppy

101, 102,

103

JRSUITE

Junior Suite

1dblst

1dblst

1sglsup

Zinnia, Tulip, Rose, Lily, Violet, Aster, Iris, Lilac, Daisy

Lily

101, 102

104

JRSUITE

Junior Suite

1dblst

1dblst

1sglsup

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Violet, Aster, Iris, Lilac, Daisy

Violet

103, 104

STSUITE

Standard Suite

1 dblsup

1 sglsup

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Lily, Aster, Iris, Lilac,

Aster

101, 103

STSUITE

Standard Suite

1 Dblst

1 dblsup

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Lily, Violet, Lilac, Daisy

Iris

102, 104

STSUITE

Standard Suite

1Dblst       

1 dblsup

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Lily, Lilac, Daisy, Violet

Lilac

101, 104

STSUITE

Standard Suite

1 Dblst

1 Sglsup

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Lily, Violet, Aster, Iris, Daisy

Daisy

101, 102

STSUITE

Standard Suite

2 dblst

Zinnia, Rose, Tulip, Poppy, Lily, Aster, Iris, Lilac

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι :

 • Υπάρχουν δύο είδη αρχιτεκτονικών τύπων δωματίων
 • Οι αυτόνομοι τύποι Δωματίων (DBL Standard, DBL Superior, SGL Superior σύμφωνα με το παράδειγμά μας)
 • Οι τύποι Σουίτας όπου ο καθένας εμπεριέχει ένα πλήθος διαφόρων αυτόνομων τύπων δωματίων (Grand Suite, Junior Suite, Standard Suite στο παράδειγμά μας)
 • Όπως οι αυτόνομοι αρχιτεκτονικοί τύποι δωματίων συνδέονται με αριθμούς δωματίων έτσι και οι τύποι Σουίτας έχουν και αυτοί τους δικούς τους αριθμούς δωματίων του τύπου 101-102-103-104 ή κάτι πιο “elegant” Zinnia όπως στο πρώτο παράδειγμα. 

Ας υποθέσουμε ότι η εικόνα της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου είναι η παρακάτω:

                   

Room Type

04/05

05/05

06/05

0705

08/05

09/05

10/05

11/05

12/05

Rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dblst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dblsup

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sglsup

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Suites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRSUITE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JRSUITE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

STSUITE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Totals

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Θα παρατηρήσουμε ότι το σύνολο είναι 4 και όχι 8 καθώς στο σύνολο μετριούνται οι αυτόνομοι τύποι δωματίων .

 

Αν για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε 1 κράτηση από 04/05 έως 12/05 για JRSUITE και αριθμό δωματίου Poppy τότε θα έχουμε την παρακάτω εικόνα :

 

                   

Room Type

04/05

05/05

06/05

0705

08/05

09/05

10/05

11/05

12/05

Rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dblst 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dblsup

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sglsup

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRSUITE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JRSUITE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STSUITE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totals

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Αρχές διαχείρισης κρατήσεων όταν έχουμε Λογική Σουίτας

Ανεξάρτητα της ήδη υπάρχουσας υποδομής στο “Galaxy Hospitality” στη Θεωρία της Σουίτας:

 1. Η κράτηση αφορά σε μία και όχι σε δύο ή τρεις ξεχωριστές κρατήσεις ανά Component Room 
 2. Κατά το κλείσιμο ημέρας έχουμε μία χρέωση arrangement με την τιμή που προβλέπει ο χρεωστικός τύπος της Σουίτας, μία χρέωση φόρου διαμονής στους οικείους λογαριασμούς 
 3. Έξτρα χρεώσεις (Χειροκίνητες ή Retail) “πέφτουν” στη μία και μοναδική κράτηση της Σουίτας και σε όσους λογαριασμούς έχουν ανοιχθεί στην κράτηση Σουίτας
 4. Στο Πλάνο δωματίων εμφανίζονται αυτόνομοι αριθμοί δωματίων αλλά και Component Rooms τα οποία μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά. Επίσης εμφανίζονται και οι αριθμοί σουιτών. 
 5. Στο πλάνο δωματίων :
 • Όταν ένα component δωμάτιο πωληθεί, στην αντίστοιχη μπάντα σουιτών ο αριθμός σουίτας που επηρεάζεται, εμφανίζεται κατειλημμένος
 • Όταν ένας αριθμός Σουίτας πωληθεί, στην αντίστοιχη μπάντα αυτόνομων - Component αριθμών δωματίων οι αριθμοί δωματίων που επηρεάζονται παρουσιάζονται ως κατειλημμένοι
 1. Επειδή όπως προαναφέρθηκε η κράτηση είναι κανονικά μία, δεν υπάρχει έννοια detach component room.  Ό,τι έχει παραμετροποιηθεί κάτω από ένα αριθμό Σουίτας δεν αλλάζει κατά περίπτωση κράτησης
 2. Βάσει του “2” και του “3” οι λογαριασμοί βασίζονται πάνω στην κράτηση Σουίτας και οποιαδήποτε διάσπαση χρεώσεων αντιμετωπίζεται με δημιουργία νέων λογαριασμών πάνω στην κράτηση
 3. Στη διαθεσιμότητα ανά τύπο δωματίου, ξεχωριστή γραμμή παρουσιάζει τους τύπους Σουίτας όπως και τους άλλους τύπους δωματίων
 • Όταν ένα αυτόνομος τύπος πωληθεί, στην αντίστοιχη μπάντα σουιτών ο τύπος σουίτας που επηρεάζεται παρουσιάζεται μειωμένος
 • Όταν ένας τύπος Σουίτας πωληθεί, στην αντίστοιχη μπάντα αυτόνομων τύπων δωματίων οι τύποι δωματίων που επηρεάζονται μειώνονται