Επιβεβαίωση οντότητας| Galaxy S.F.A

Υποστηρίχτηκε η δυνατότητα επιβεβαίωσης οντότητας, με λήψη της υπογραφής του πελάτη πάνω στη φόρμα εκτύπωσης.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη στις φόρμες των παραστατικών και των δραστηριοτήτων όπως παρακάτω:

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Ο χρήστης επιλέγει αν η διαδικασία θα εκτελεστεί στην τοπική φόρμα (όπου υποστηρίζεται) ή στην backoffice φόρμα εκτύπωσης της οντότητας.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή εμφανίζει την εκτύπωση καθώς και ειδική περιοχή υποδοχής της υπογραφής:

A close-up of a document</p>
<p>Description automatically generated

Τέλος, παρέχονται επιλογές για καθαρισμό της φόρμας, για αποθήκευση του εγγράφου στα σχετικά αρχεία της οντότητας ή για Αποθήκευση και αποστολή με email ως συνημμένο pdf.

Σημείωση: Η υπογραφή εφαρμόζεται πάνω στην έντυπη φόρμα της οντότητας και δεν αποθηκέυεται αυτόνομη σε κάποιο αρχείο.

Για παράδειγμα:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated