Δυναμικές προβολές (Dynamic Views) - Galaxy One Touch Retail

Στην καρτέλα του είδους/πελάτη, (σε κατάσταση επεξεργασίας - έχει νόημα σε ήδη καταχωρισμένο είδος/πελάτη για την άντληση στοιχείων από την προβολή)

DedomenaEidous.JPG

έχει συμπεριληφθεί, στο άνω αριστερό τμήμα του, το πλήκτρο Dynamic Views koumpiDynamikiProvoli.JPG, η ενεργοποίηση του οποίου επιφέρει το άνοιγμα της οθόνης “Δυναμικές προβολές” στην οποία μπορείτε να δείτε τις εξ ορισμού “προβολές” που έρχονται από το Galaxy και να τις διαμορφώσετε υπό προϋποθέσεις (που θα δούμε αμέσως παρακάτω) .

Οι “Δυναμικές Προβολές” γίνονται διαθέσιμες και μέσω του Radial Menu. Στη γραμμή συναλλαγής, κάνοντας δεξί κλικ του ποντικιού σε οποιοδήποτε σημείο της, εμφανίζεται το Radial Menu, στις επιλογές του οποίου βρίσκεται πλέον ενσωματωμένη η επιλογή “Δυναμικές προβολές”.

RadialMenu.JPG

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της δυνατότητας με τις Δυναμικές Προβολές αποτελεί :

  • η σύνδεση των δύο συστημάτων One Touch Retail& Galaxy . Για το σκοπό θέστε τσεκ στην παράμετρο “Χρήση online” στη σελίδα “Παράμετροι 2/2” της οθόνης “Πληροφορίες Τερματικών”.

XrisiOnline.JPG

  • Το BackOffice είναι το “Galaxy . Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε “Galaxy” στο πεδίο “Back Office”, που βρίσκεται στη σελίδα “Παραμέτρους 1/2” των “Τερματικών”
  • Είναι Connector : Αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι “Connector” μπορείτε εκτός του να δείτε και να διαμορφώσετε τις δυναμικές, από το Galaxy, προβολές.

isConnector.JPG

Βήματα διαδικασίας

  • Καλέστε “Αναζήτηση ειδών” από το μενού των “Ειδών”
  • Επιλέξτε “Είδος” και στη συνέχεια “Επεξεργασία”

eidi12.JPG

  • Εμφανίζεται (στο άνω αριστερό τμήμα της φόρμας των δεδομένων, είδους στο παράδειγμά μας) το πλήκτρο ενεργειών “Δυναμικές Προβολές” , πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση της εμπορικής εφαρμογής Galaxy με το Σύστημα Λιανικής

Eidi.JPG

  • Ενεργοποιώντας το ανοίγει η οθόνη των δυναμικών προβολών

Μετά από ολιγόλεπτη αναμονή, εμφανίζονται και τα στοιχεία των δυναμικών προβολών Galaxy