Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 7.1.0

Η Γενική Λογιστική Next είναι συμβατή με τις νέες εκδόσεις Eurofasma Next και Manager Next v.7.1.0.