Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 6.8.5

Η έκδοση, 6.8.5 περιλαμβάνει:

Ταχύτερη εκτέλεση της διαδικασίας “Εξαγωγή Λογιστικού Σχεδίου στα Ηλεκτρονικά Βιβλία”

Βελτιώσεις στη διαδικασία της “Εξαγωγής Λογιστικού Σχεδίου στα Ηλεκτρονικά Βιβλία” έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση της εργασίας πολύ ταχύτερα.