Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 6.8.0

Η έκδοση 6.8.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 39β στα Άρθρα Λογιστικής
  • Εξαγωγή άρθρων λογιστικής στην Υπηρεσία e-books (επιπλέον κριτήρια)
  • Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Ηλεκτρονικών βιβλίων στους Τύπους άρθρων