Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων, Defacto WF (Win)

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την υποβολή των καταστάσεων  :