Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (Defacto Λογιστική DL/WL)

Για την κάλυψη των παραπάνω αλλαγών στους συντελεστές Φ.Π.Α. θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

  1. Καταχώριση νέων λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου : Απαιτείται να γίνουν αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο, προκειμένου αυτό να ενημερωθεί με λογαριασμούς που θα καλύψουν τις νέες κατηγορίες Φ.Π.Α., με στόχο την ταυτόχρονη κάλυψη των πληροφοριών λογιστικής του προηγούμενου διαστήματος με τους παλιούς συντελεστές αλλά και το διάστημα από 01/06/2016 και μετά, για το οποίο ισχύει το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός και η έκδοση των δηλώσεων ΦΠΑ (αρχικών και τροποποιητικών) με τη διαχείριση όλων των συντελεστών Φ.Π.Α.
  2. Διαχείριση νέων ποσοστών ΦΠΑ Λογιστικής : Για να οριστούν στους νέους λογαριασμούς οι νέες κατηγορίες Φ.Π.Α. θα πρέπει να δηλωθούν αυτές στο zoom των κατηγοριών Φ.Π.Α. (Παράμετροι - Εταιρία - Κατηγορίες Φ.Π.Α.) με τη κατάλληλη επιλογή τους από τον Πίνακα Κατηγοριών Φ.Π.Α.. Ο ορισμός τους στον πίνακα αυτόν, γίνεται με την επιλογή του συντελεστή από τον πίνακα με τίτλο “Πίνακας Κατηγοριών Φ.Π.Α.” που εμφανίζεται πατώντας [F5]. Η καταγραφή των νέων συντελεστών ΦΠΑ 24% & 17% θα πρέπει να γίνει αυστηρώς στους συγκεκριμένους α/α όπως δηλώνεται ακολούθως:

 

Α/Α

Ποσοστό

Κατηγορία

28

24

Κανονικό

29

17

Μειωμένο

 

  1. Τυποποιημένα Άρθρα : Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τυποποιημένα άρθρα, θα πρέπει να προβείτε στις κατάλληλες διορθώσεις, όπου αυτές απαιτούνται.