Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (OTR)

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου 

  1. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ υπηρεσιών
  2. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ αγαθών

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν Stand Alone εγκαταστάσεις One Touch Retail. Σε περίπτωση ύπαρξης εφαρμογής (B.O.) οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθούν στην εκάστοτε B.O. εφαρμογή. 

Στη περίπτωση αυτή ακολουθήστε τα βήματα:

1. Πριν την έναρξη της διαδικασίας μεταβολής βεβαιωθείτε ότι έχει επιστρέψει το σύνολο των κινήσεων από το OTR με τους προήγουμενους συντελεστές.

2. Διακόψτε την επικοινωνία μεταξύ OTR και ΒΟ

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εκάστοτε εφαρμογής

4. Εδραιώστε εκ νέου την επικοινωνία μεταξύ OTR και ΒΟ

 

Αλλαγή συντελεστών Φ.Π. Α για Stand Alone εγκαταστάσεις

Α) Εγκατάσταση add in

Η εγκατασταση του add in βρίσκεται στην παρακάτω διαδρομή.

http://partville.singularlogic.eu/node/501      

Βήμα 1

Αντιγράφοuμε μέσα στο φάκελο της εφαρμογής στην διαδρομή \apps\adins το dll με όνομα ChangePrices.dll

cid:image001.png@01D0C07D.6953F7E0

Βήμα 2

Από την σχεδίαση του Layout δημιουργούμε ένα πλήκτρο στο οποίο αντιστοιχίζουμε την ενέργεια με όνομα «Μαζική μεταβολή τιμών»

cid:image002.png@01D0C07D.6953F7E0

Β) Εκτέλεση εργαλείου (Μαζική μεταβολή τιμών)

Βήμα 1

Στην πρώτη οθόνη που εμφανίζετε επιλέγουμε το πλήκτρο «Μεταφορά ειδών κατηγορίας σε άλλο συντελεστή ΦΠΑ»

cid:image003.png@01D0C07D.8ABDE490

Βήμα 2

  • Στο πεδίο κατηγορία Φ.Π.Α επιλέγουμε το συντελεστή Φ.Π.Α με τον οποίο θα μεταβάλουμε τις επιλεγμένες κατηγορίες ειδών
  • Στο πεδίο στρογγυλοποίηση επιλέγουμε την στρογγυλοποίηση που θα προκύψει από την αλλαγή της τιμής του είδους
  • Αν επιθυμούμε την αλλαγή των τιμών στα είδη λόγω της αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α στο είδος , Θα πρέπει να επιλέξουμε το check box << Αλλαγή τιμών >>
  • Στο Menu Κατηγορίες επιλέγουμε ταυτόχρονα τις κατηγορίες των οποίων τα είδη θα αλλάξουν συντελεστή Φ.Π.Α

cid:image004.png@01D0C07D.8ABDE490