Eurofasma, Manager Next

Eurofasma - Manager Next - Έκδοση 6.0.0

Η έκδοση, 6.0.0 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • ΠΟΛ.1166/2018 & 1195/2018
  • Κατάσταση Κινήσεων Προμηθευτών
  • Δυνατότητα αφαίρεσης δικαιώματος “Προβολής τιμών κόστους”
  • Πλήκτρα ενεργειών στην Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών

 

Υποστήριξη διατάξεων Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1134/2017) Eurofasma - Manager Next

Ορισμός Κατηγορίας Φ.Π.Α. με μηδενικό συντελεστή

Στον Πίνακα 1 – Κατηγορίες Φ.Π.Α., θα πρέπει να έχετε ορίσει τουλάχιστον μία κατηγορία με μηδενικό συντελεστή.

Περιβαλλοντικό τέλος στις σακούλες μεταφοράς Eurofasma - Manager Next

Για τη διαχείριση του Περιβαλλοντικού τέλους στις σακούλες μεταφοράς, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω στην εφαρμογή :

Pages

Subscribe to RSS - Eurofasma, Manager Next