Δήλωση Ανεμβολίαστων Εργαζομένων | Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια της απόφασης 64232/2021 για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου "Δήλωσης Υποχρεωτικών Διαγνωστικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων Εργαζόμενων", έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή του στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της απόφασης.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 37h

Αναλυτική Περιγραφή

Προετοιμασία

Απασχόληση

Για τη δημιουργία του σχετικού αρχείου, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω νέα ιστορικά πεδία απασχόλησης (Απασχόληση| ιστορικά δεδομένων |Στοιχεία ΣΕΠΕ| Δήλωση διαγνωστικών ελέγχων COVID-19)

  • Λόγος εξαίρεσης διαγνωστικού ελέγχου: Αφορά μόνο στους εργαζόμενους που είτε δεν έκαναν κανένα test ή έκαναν λιγότερα από όσα υποχρεούνταν.
  • Αριθμός υποβληθέντων διαγνωστικών ελέγχων: Αφορά στους εργαζόμενους που πραγματοποίησαν διαφορετικό αριθμό εβδομαδιαίων ελέγχων, από αυτόν που απαιτείται για τον κλάδο της επιχείρησής σας.

σημείωση ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε όσους απασχολούμενους έχετε συμπληρώσει «λόγο εξαίρεσης», ο «Αριθμός υποβληθέντων διαγνωστικών ελέγχων» του αρχείου είναι ίδιος με τον «Αριθμό υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων», εκτός εάν έχετε καταχωρίσει τιμή στο πεδίο «Αριθμός υποβληθέντων διαγνωστικών ελέγχων».

Σε όσους απασχολούμενους έχετε συμπληρώσει «λόγο εξαίρεσης», ο «Αριθμός υποβληθέντων διαγνωστικών ελέγχων» είναι μηδέν, εκτός εάν έχετε καταχωρίσει τιμή στο πεδίο «Αριθμός υποβληθέντων διαγνωστικών ελέγχων».

Εταιρία

Μεταβείτε Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | Ενέργειες| Σύνδεση εκτυπώσεων με πρόσωπα, ενεργοποιήστε “Νόμιμος Εκπρόσωπος” και συνδέστε το πρόσωπο, που επιθυμείτε να εμφανιστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος στο αρχείο.

Δημιουργία αρχείου

Επιλέξτε Μισθοδοσία| Λίστα απασχολήσεων

Η διαδικασία εκτελείται από τις Ενέργειες της λίστας (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Δήλωση ανεμβολίαστων εργαζομένων), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία θα διαμορφώσετε αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Επιλέξτε:

  • Από ημ/νία: Την ημέρα της εβδομάδας που αφορά η δήλωση (Διαθέσιμα ημέρα μόνο Δευτέρα. Η προθεσμία υποβολής του εντύπου είναι από Τρίτη ως Παρασκευή για την εβδομάδα που πέρασε)
  • Έως ημ/νία: Προτεινόμενη τιμή “Ημερομηνία από” + 6 ημέρες
  • Απαιτούμενοι έλεγχοι: Προτεινόμενη τιμή 2. Καταχωρίστε τον αριθμό που είναι απαιτητός για τον κλάδο σας, εφόσον διαφοροποιείται από την προτεινόμενη τιμή.
  • Σχετικό έντυπο αριθ. Πρωτ.: Αφορά στην υποβολή ορθής επανάληψης (κενό για αρχική υποβολή)
  • Σχετικό έντυπο ημερομηνία: Αφορά στην υποβολή ορθής επανάληψης (κενό για αρχική υποβολή)
  • Παρατηρήσεις: Καταχωρίστε τυχόν σχόλια που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο.

Στο επόμενο βήμα καθορίστε την περιοχή αποθήκευσης του αρχείου.

Πατώντας “Next” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα στοιχεία αυτά, θα συμπεριληφθούν στο τελικό αρχείο το οποίο θα αποθηκευτεί στον επιλεγμένο κατάλογο .

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη δημιουργία του αρχείου πραγματοποιείται έλεγχος με βάση το σχετικό αρχείο *.xsd που έχει δημοσιεύσει το σύστημα «Εργάνη». Εφόσον ο έλεγχος δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζονται μηνύματα που αναφέρονται στα πεδία του αρχείου που δε συμφωνούν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονται στο σχήμα του αρχείου.