Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 22.1

O Ο.Σ.Υ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021 που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKA (https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/OSYK.zip)

 
Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. ενημερώθηκε : με τους ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ  για το ΕΔΟΕΑΠ

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: