Ρυθμίσεις εφαρμογής βάσει του ΦΕΚ 949/20-03-19 – Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης και απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - Personnel NG

Σύντομη περιγραφή

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

Στην εφαρμογή Personnel – NG δημιουργήθηκε νέα διαδικασία για την έκδοση του Μηνιαίου Μηχανογραφικού αρχείου ΦΜΥ.

Στη συνέχεια, ακολουθεί αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν με σκοπό τη σωστή δημιουργία του μηνιαίου αρχείου φόρου.

Προσοχή :

 • Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, παρακαλούμε όπως κρατήσετε αντίγραφο ασφαλείας των εταιρειών σας .
 • Εγκαταστήστε την έκδοση Personnel N.G. 4.06

 

Ροή εργασιών

 • Προετοιμασία
 • Έκδοση αρχείου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου

 

Αναλυτική περιγραφή

Προετοιμασία

1. Μεταφερθείτε στην εταιρεία σας και δημιουργήστε μια νέα ειδική εκτύπωση, από το μενού Εργαζόμενοι| Εκτυπώσεις| Ειδικές (πατώντας F5 σε κενή γραμμή), με τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τίτλος: Μηνιαία αναλυτική δήλωση φόρου
 • Τύπος: Οικονομική
 • Φόρμα: P4
 • Αριθμοί: Χωρίς διαχωριστικά
 • Φίλτρο: Μηχανογραφική ΦΜΥ
 • Σύμβαση: ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΦΜΥ
 • Εντολή: prog\Pnmfmy02.exe
 • Παράμετροι: \CL\DATA\JL10.PRN C:\JL10

2. Δημιουργήστε μια νέα περίοδο «Συγκεντρωτική μήνα», ορίζοντας:

 • Τύπος : Κανονική
 • Μήνας : Το μήνα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το αρχείο ΦΜΥ
 • Περιγραφή: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΑ

3.Αντιγράψτε τις περιόδους που θέλετε να συμπεριληφθούν στο μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ στην νέα συγκεντρωτική περίοδο, ορίζοντας:

 • Φίλτρο : Χωρίς φίλτρο
 • Από περίοδο : Αρχική περίοδος
 • Έως περίοδο: Τελική περίοδος
 • Τύπος εγγραφών : Κ,Α,Δ,Ρ
 • Σε περίοδο : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΑ
 • Τύπος εγγραφής : Κανονική
 • Μηδενισμός: Ναι

Στην περίπτωση που δε δύναται να αντιγραφούν όλες οι περίοδοι στη συγκεντρωτική σε ένα βήμα, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής για κάθε επιπλέον περίοδο θέτοντας στο πεδίο «Μηδενισμός» την τιμή “Όχι”.

4. Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής επιλέξτε διαδοχικά:

Παράμετροι | Μεταβλητές | Κατηγορίες

Με τοποθετηθείτε στην κατηγορία “ΑΤΟΜΙΚΗ” ( Ατ.Βεβ-Εκκαθ-JL10).

Πατήστε Alt +Π για Πίνακας.

 • Τροποποιήστε την τιμή στις γραμμές με κωδικό:

ΠΕΡΙΟΔ.ΑΠΟ

ΠΕΡΙΟΔ.ΕΩΣ

Έτσι ώστε να αναγράφουν τον αριθμό της μηνιαίας συγκεντρωτικής περιόδου που έχετε δημιουργήσει.

 • Τροποποιήστε την τιμή στη γραμμή που αφορά στην αποζημίωση απόλυσης, έτσι ώστε να αναγράφει τον αριθμό της περιόδου αποζημίωσης απόλυσης (ή των περιόδων εάν έχετε παραπάνω από μία).
 • Τροποποιήστε την τιμή στη γραμμή που αφορά στα οχήματα, έτσι ώστε να αναγράφει τον αριθμό της περιόδου Οχημάτων.
 • Τροποποιήστε την τιμή στη γραμμή που αφορά στις ανείσπρακτες αποδοχές, έτσι ώστε να αναγράφει τον αριθμό της περιόδου των ανείσπρακτων αποδοχών.

Στην ερώτηση “Να γίνει η εγγραφή της μεταβολής της μεταβλητής;” επιλέξτε “Όχι”.

Έκδοση αρχείου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου 

 • Από το μενού των ειδικών εκτυπώσεων επιλέξτε την εκτύπωση «Μηνιαία αναλυτική δήλωση Φόρου».
 • Πατήστε “F5” στο κριτήριο της περιόδου και επιλέξτε τη μηνιαία συγκεντρωτική περίοδο που δημιουργήσατε.
 • Προβείτε στην έκδοση του μηνιαίου αρχείου JL10.

Σημείωση : Για την έκδοση του αρχείου Μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρότυπες εταιρείες elw/ell, αφού φροντίσετε να ενημερώσετε τις παραμέτρους των περιόδων που αναφέρθηκαν στο 4ο βήμα.