Επιλογή ειδών από φυλλάδιο (pdf) |Galaxy SFA

Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης pdf φυλλαδίου για επιλογή ειδών προς εισαγωγή σε εμπορικό παραστατικό. Μέσω αυτής της δυνατότητας ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει διαφημιστικά και προωθητικά φυλλάδια των προϊόντων του και να τα χρησιμοποιήσει μέσα από το περιβάλλον του SFA ώστε, σε μια προσέγγιση δειγματισμού προς τον τελικό πελάτη, να επιλέγει τα προϊόντα μέσα από περιήγηση σε αυτά τα φυλλάδια και εισαγωγής τους σε καλάθι προϊόντων.

Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μέσω του menu με τις εναλλακτικές υποστηριζόμενες μεθόδους επιλογής ειδών:

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Ο χρήστης καλείται στη συνέχεια να επιλέξει το επιθυμητό φυλλάδιο (αν υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο φυλλάδιο στη συσκευή,* ανοίγει απευθείας μετά την επιλογή της συγκεκριμένης ενέργειας) και μπορεί να αρχίσει την περιήγησή του σε αυτό. Επιλέγει τα επιθυμητά είδη και την επιθυμητή ποσότητα και, στην ολοκλήρωση της περιήγησης, μεταφέρονται ως γραμμές στο παραστατικό.

*Τα pdf φυλλάδια πρέπει να τοποθετηθούν στην περιοχή SFA\catalogue της συσκευής.

Για την αντιστοίχιση ανάμεσα σε ένα είδος της εγκατάστασης και ένα image του φυλλαδίου αρκεί η δήλωση στο image ενός link της μορφής: http://sfa/<ItemId> στο οποίο θα περιέχεται το ItemID του είδους. Στο σενάριο που απαιτείται χρήση και ειδών με χαρακτηριστικά αρκεί να επεκταθεί το link στη μορφή: http://sfa/<ItemId>&<Attribute1Id>&<Attribute2Id>&<Attribute3Id> προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και των στοιχείων των χαρακτηριστικών.