Οδηγίες - Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022 - Accountant Μισθοδοσία |e-Manpower

Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε σήμερα την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 663 ευρώ το μήνα ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο. Λεπτομερής αναφορά για την αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Ακολουθεί περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή για την εφαρμογή της διάταξης .

 

Για να υπολογίσετε μισθοδοσία με το νέο κατώτατο μισθό/ ημερομίσθιο θα πρέπει η διαφορά μεταξύ του νέου και παλιού να τεθεί ως εταιρική παροχή.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Ενημέρωση μεταβλητών με τα νέα όρια αποδοχών – ημερομισθίων


Μεταβλητές που θα ενημερωθούν με ημερομηνία ισχύος 01/01/2022 και με την προυπόθεση ότι έχετε ολοκληρώσει τις μισθοδοσίες που αφορούν στο έτος 2021 και έχετε προβεί και σε έκδοση της ΑΠΔ και για το Δώρο Χριστουγέννων του Ιανουαρίου.

Text</p>
<p>Description automatically generated

Από 29,04 γίνεται 29,62 το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ για τους εώς και άνω των 25 ετών.

Κατ’ αντιστοιχία από 650 γίνεται 663 ο κατώτατος βασικός μισθός ΕΓΣΣΕ για τους εώς και άνω των 25 ετών.