Galaxy RF Διαχείριση αποθηκών (από τερματικό Android) |Galaxy ERP

 

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

 

Εισαγωγή

Το “Galaxy RF αποθήκες” είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης των RF - εργασιών αποθήκης του Galaxy ERP (παραλαβή, καταμέτρηση παραλαβής, συλλογή ειδών, εντολές μετακίνησης, απογραφές κ.λπ.) μέσα από οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό Android.

To νέο περιβάλλον ενσωματώνει, εκτός της λειτουργικότητας που υπήρχε για τα Windows mobile και extra functionality (νέες λειτουργίες), μέσα από ένα εξελιγμένο και φιλικό user interface γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ευκολίας στη χρήση, της υψηλής ταχύτητας και της μέγιστης ασφάλειας στην εκτέλεση των εργασιών.

Για να τη χρήση της εφαρμογής προϋπόθεση αποτελεί

Να κατεβάσετε στη συσκευή Android (κινητό ή tablet ή στο τερματικό) την εφαρμογή “Galaxy RF αποθήκες” αφού βεβαιωθείτε για την Έκδοση Android ( 7.1 ή /και μεταγενέστερη).  

 

Οδηγίες ενεργοποίησης υπηρεσίας RF Android & σύνδεσης συσκευής

Δείτε εδώ λεπτομερή αναφορά 

 

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Μπορείτε σε κάθε τερματικό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

Πατήστε το σύμβολο Icon</p>
<p>Description automatically generated για :

 

 • Να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης (αγγλικά ή ελληνικά)

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

 • Να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων skin π.χ. το σκούρο αντί το λευκό θέμα

 • Να επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο έχει ενεργοποιηθεί το RF (η εταιρία μπορεί να έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, διαθέσιμοι στα τερματικά είναι μόνο όσοι έχουν δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιήσουν RF)

 • Να επιλέξετε το περονοφόρο που θα χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά του φορτίου

 • Να επιλέξετε τη θέση εργασίας: Αφορά στο δίκτυο των εκτυπωτών που είναι διαθέσιμο για το τερματικό. Δηλώνεται μια θέση εργασίας του Galaxy ώστε κατά την εκτύπωση των ετικετών, μέσα από το RF να εμφανίζονται οι διαθέσιμοι εκτυπωτές για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Έστω ότι μια επιχείρηση έχει μια αποθήκη χωρισμένη σε δύο τομείς βόρειο και νότιο . Σε κάθε χώρο αναλογεί μια θέση εργασίας και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχίζεται συγκεκριμένος εκτυπωτής, έστω ο Α στο βόρειο και ο Β στο νότιο τομέα. Όταν ζητηθεί εκτύπωση ετικετών, η εφαρμογή θα εμφανίσει τους διαθέσιμους ανά θέση εργασίας εκτυπωτές.
 • Camera : Αν η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή έχει ενσωματωμένη κάμερα μπορείτε να την ενεργοποιήσετε για σκανάρισμα (να επιλεγεί δηλαδή η κάμερα ως τρόπος σκαναρίσματος των ετικετών).
 • Εμφάνιση Φωτογραφιών : Αν θέλετε να εμφανίζονται στο τερματικό φωτογραφίες ειδών, όπου βέβαια είναι καταχωρισμένες.
 • Απενεργοποίηση πληκτρολογίου : Λειτουργία χρήσιμη σε συσκευές αποθήκης (με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο) για τη μη εμφάνιση του πληκτρολογίου της εφαρμογής.

 

Πληροφορίες για το τερματικό με το σύμβολο i

Ενεργοποιήστε το σύμβολο στις Ρυθμίσεις Text</p>
<p>Description automatically generated with low confidence της εφαρμογής για να δείτε πληροφορίες για :

 • τον Αριθμό τερματικού
 • την Έκδοση εφαρμογής

 

Μενού εργασιών

Το μενού του “Galaxy RF αποθήκες” παρέχει πρόσβαση στις εργασίες:

 • Παραλαβή
 • Συλλογή
 • Μετακίνηση
 • Απογραφή
 • Παραστατικά RF
 • Πληροφορίες είδους

 

Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια από τις εργασίες όπως καλύπτονται από το “Galaxy RF αποθήκες” (τερματικό Android).

 

Ενέργειες στις εργασίες RF - Αποθηκών

Δίπλα από κάθε εργασία (παραλαβή, καταμέτρηση, μετακίνηση, συλλογή κ.λπ.) υπάρχει η διαδικασία :

 • της αναζήτησης, με το σύμβολο του φακού
 • της προσθήκης νέας εργασίας

 

Παραλαβές

Με τα παραστατικά αυτού του τύπου παραλαμβάνονται τα είδη και εισάγονται στις θέσεις παραλαβής. Οι παραλαβές μπορεί να αφορούν είτε σε προμηθευτές είτε σε πελάτες είτε να προέρχονται από άλλη αποθήκη (διακινήσεις μεταξύ διαφορετικών αποθηκών).

Η εφαρμογή υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους:

 • Παραλαβή (για την απευθείας καταχώριση παραλαβής) και
 • Καταμέτρηση παραλαβών (διαδικασία ενημέρωσης των μετρήσεων ενός φακέλου παραλαβής)

Ανάλογα με τους τύπους παραστατικών που έχετε “στήσει” στους τύπους παραστατικών στην “οργάνωση RF αποθηκών” του Galaxy, εμφανίζονται στις παραλαβές του Galaxy RF αποθήκες - από τερματικό Android,

ομαδοποιημένοι όσοι τύποι αφορούν σε παραλαβές, στο τμήμα των παραλαβών, και όσοι αφορούν σε καταμετρήσεις, στο τμήμα των καταμετρήσεων αντίστοιχα.

 

Καταχώριση παραλαβής

Επιλέξτε “Παραλαβή”

Εμφανίζονται προς επιλογή οι τύποι παραστατικών RF – Αποθηκών για την “Παραλαβή” που έχουν δημιουργηθεί στο Galaxy RF - Αποθήκες

Επιλέξτε τον τύπο παραλαβής, έστω π.χ. “Παραλαβή από προμηθευτή εσωτερικού εντός ΕΕ”

και πατήστε το σύμβολο για να καταχωρίσετε την κίνηση

Στο πάνω μέρος της οθόνης που ανοίγει η εφαρμογή σας ενημερώνει για τον αποθηκευτικό χώρο (π.χ. κεντρικό RF)

Επιλέξτε τον προμηθευτή. Η αναζήτηση του προμηθευτή γίνεται πληκτρολογώντας απευθείας κωδικό ή επωνυμία ή ΑΦΜ προμηθευτή είτε χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα % με (λίστα με όλους τους προμηθευτές που έχουν καταχωριστεί στην εταιρία). Μπορείτε να εξειδικεύσετε ακόμα περισσότερο την αναζήτηση των προμηθευτών σας πληκτρολογώντας στο πεδίο του φίλτρου το σύμβολο επί τοις εκατό και κάποιους χαρακτήρες (π.χ. %75).

Στη συνέχεια σκανάρετε τα είδη που θα συμμετέχουν στην παραλαβή και πληκτρολογήστε κατά περίπτωση τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε αυτά (κατά περίπτωση σημαίνει ότι με το σκανάρισμα του barcode μπορεί να ενημερώνεται η ποσότητα επειδή μετέχει στο Barcode οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να πληκτρολογηθεί).

Στην περίπτωση που το είδος της παραλαβής έχει επιπλέον πληροφορίες (πέρα του κωδικού και της περιγραφής) αναλύεται δηλαδή σε ειδικά χαρακτηριστικά, SN, παρτίδες, κ.λπ. και δεν προκύπτουν από το barcode οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στα ειδικά χαρακτηριστικά (χρώμα, μέγεθος, στυλ κ.ο.κ.,), παρτίδες, serial numbers, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικές οθόνες ώστε να τα προσδιορίσετε και αυτά.

Στη συνέχεια,

Πατήστε το βέλος με κατεύθυνση προς αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού.

Μετά την καταχώριση της παραλαβής στο τερματικό android, το παραστατικό είναι ορατό στη λίστα παρ/κών αποθήκης των RF - αποθηκών.

H κατάσταση του παραστατικού είναι “Ανοιχτό”, ενώ στις γραμμές του φαίνονται τα είδη και οι ποσότητες όπως ορίστηκαν στο τερματικό Android.

 

Ενέργειες


Ενεργοποιώντας το πλήκτρο Apokripshi.jpg εμφανίζονται επιπλέον ενέργειες τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από το ενεργό παράθυρο.

 • Νέα καταχώριση : Δημιουργείται νέα εγγραφή με τον ίδιο τύπο παραλαβής. Συμπληρώστε τον προμηθευτή και στη συνέχεια τα υπόλοιπα στοιχεία, τα είδη της παραλαβής κ.λπ.
 • Σύνοψη : Ενημερωθείτε για τα σύνολα σε επίπεδο είδους και χαρακτηριστικού.

 • Εγκυροποίηση : Η διαδικασία εγκυροποίησης του παραστατικού κλείνει το παραστατικό RF και ενημερώνει τα εμπορικά παραστατικά. Μετά την εγκυροποίηση του παραστατικού, το παραστατικό δεν μπορεί να μεταβληθεί σε κανένα από τα δυο συστήματα “Galaxy RF Αποθήκες” (από τερματικό Android) και RF – Αποθήκες στο Galaxy.
 • Μεταβολή παραστατικού : Μετά την καταχώριση ενός παραστατικού παραλαβής (που δεν έχει εγκυροποιηθεί) ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε κάποιες αλλαγές στα στοιχεία του ή να συμπεριλάβετε και άλλους κωδικούς ειδών σε αυτό. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα.

Πώς

 • Επιλέξτε τον τύπο παραλαβής π.χ. “Παραλαβή από προμηθευτή εσωτερικού εντός ΕΕ” και πατήστε το σύμβολο του φακού
 • Η εφαρμογή ανοίγει σχετικό παράθυρο για αναζήτηση του παραστατικού
 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό παραστατικού ή αναζητήστε το από τη λίστα παραστατικών αποθήκης (πατώντας το φακό)

 • Ενεργοποιήστε το πλήκτρο Apokripshi.jpg και από εκεί την ενέργεια “Μεταβολή Παραστατικού”
 • Ανοίγει οθόνη με τα στοιχεία της επικεφαλίδας του παραστατικού (προμηθευτής, υποκατάστημα σχετικό παραστατικό, παρατηρήσεις). Μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε (π.χ. να αλλάξετε την οντότητα στην οποία αφορά - τον προμηθευτή, να συμπληρώσετε αριθμό παραστατικού, να πληκτρολογήσετε μια παρατήρηση)