ΕΦΚΑ- ΟΣΥΚ και Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4756/20 |Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4756/2020 προβλέπεται η μείωση, από 1η. 1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Αναλυτικά:

1. Από την 1η Ιανουάριου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας.

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) .

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

Παράλληλα κυκλοφόρησε από τον Ενιαίο φορέα κύριας ασφάλισης(ΕΦΚΑ) νέο αρχείο ΟΣΥΚ που περιλαμβάνει τις παραπάνω μεταβολές.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36L

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch,

  • Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

  • Επιλέξτε συγχώνευση των νέων αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας (για να ενημερωθούν οι σχετικές παράμετροι εταιρίας).

gia_initial_data

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις παραμέτρους του πίνακα που θα εμφανιστεί αμέσως μετά και πατήστε “Αποθήκευση”.

Ενημέρωση αρχείου ΟΣΥΚ

Για τη χρήση των νέων κωδικών πακέτων κάλυψης αλλά και την ενημέρωση των υφιστάμενων με τα μειωμένα ποσοστά, πρέπει να εισάγετε τον ΟΣΥΚ, version 22.00, από τη διαδικασία Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | εισαγωγή αρχείων ΟΣΥΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δείτε σχετικές ειδοποιήσεις που σας πληροφορούν για την επιτυχή εισαγωγή του αρχείου. 

Μισθοδοσία – Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ

Δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την έκδοση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΙΚΑ, εκτός των περιπτώσεων απασχολούμενων μηχανικών όπου πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της ενότητας ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.8 - 28/01/21

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\images_Παράδειγμα_Προσοχή_Σημείωση\shmeiosi.bmp   ΣΗΜΕΙΩΣH

  • Ανεξάρτητα από το όνομα του αρχείου που εμφανίζεται κατά τη λήψη του, για την εισαγωγή του στην εφαρμογή θα πρέπει να μετονομαστεί σε osyk.zip
  • Η εξαίρεση εργαζομένων από τον υπολογισμό της μειωμένης εισφοράς με τη χρήση του πεδίου «Εξαίρεση από μείωση εισορών Ν4756/20», δεν υφίσταται πλέον εφόσον τα μειωμένα ποσοστά δίνονται απευθείας μέσω των ΚΠΚ που περιέχονται στο αρχείο ΟΣΥΚ του ΕΦΚΑ.