Οδηγίες ενεργοποίησης υπηρεσίας RF Android & σύνδεσης συσκευής

Προετοιμασία & έλεγχος

Μετακινηθείτε στο φάκελο της εγκατάστασης του Galaxy (C:\Galaxy\WebServices\SLnet.WebExtApi.ServiceInterface\)
Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με την ονομασία Glx.WMS

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated
Στη διαδρομή (C:\Galaxy\Apps\WebServices\SLnet.WebExtApi.ServiceInterface\Glx.WMS\) μεταφέρετε τα παρακάτω αρχεία :

  • GlxWmsVersion.xml
  • glxwms.zip

Βήμα 1 |Ενεργοποίηση του Slweb

Μεταφερθείτε στο φάκελο της εγκατάστασης του Galaxy (C:\Galaxy\) από εκεί εκτελέστε το SLnet.ManagementConsole.exe

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Πατήστε στη σελίδα Web Services της οθόνης SLnet Management Console (που ανοίγει)

Επιλέξτε την υπηρεσία Slnet.WebExtApi ενεργοποιήστε την, συμπληρώστε τη διεύθυνση (IP) και την πόρτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Στη συνέχεια,

Καταχωρίστε μία εγγραφή στο τμήμα Bridge Profiles με το όνομα της βάσης που θέλετε να κάνετε χρήση, επιλέξτε τη βάση, το application (Galaxy) και τη γλώσσα

TableDescription automatically generated

Βήμα 2 | Ρύθμιση συσκευής android (PDA)

Έχοντας εγκαταστήσει στη συσκευή σας το apk των RF αποθηκών ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε ρυθμίσεις

A picture containing text, building, blue, warehouseDescription automatically generated

Στην οθόνη των ρυθμίσεων συμπληρώστε τα στοιχεία σύμφωνα με την παραμετροποίηση του Βήματος 1 :

  • τη διεύθυνση της υπηρεσίας
  • την πόρτα για αυτή

καθώς και

  • το όνομα του Bridge Profile που έχετε ορίσει

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα χρήσης της εφαρμογής (με την οποία θα εμφανίζονται οι εργασίες της εφαρμογής) και πατήστε “Αποθήκευση”