Λογιστική Next - Έκδοση 7.6.0

Η έκδοση 7.6.0 περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δυνατότητα προειδοποιητικού ελέγχου άρθρων λογιστικής με όμοια στοιχεία