Eκτύπωση myData QRCode Business ERP/Solution/Ορίζοντες

Εισαγωγή

Μετά την επιτυχή διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, η ΑΑΔΕ εκτός των πεδίων ΜΑΡΚ και UID, αναθέτει σε κάθε παραστατικό και επιστρέφει ένα πεδίο τύπου URL, που χρησιμοποιείται στη δημιουργία QRCode. Τo QRCode πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στα παραστατικά εσόδων και εξόδων αυτοτιμολόγησης που εκδίδει η επιχείρηση από 01/01/2024 .

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει το πεδίο URL και να το ενσωματώνει στις εκτυπώσεις των παραστατικών, όπου απαιτείται.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα της :

 • αποστολής παραστατικού στα e-books κατά την καταχώρισή του
 • εκτύπωσης παραστατικού με ταυτόχρονη αποστολή στα λειτουργικά βιβλία και λήψης ΜΑΡΚ και QRCode για ενσωμάτωση στην εκτύπωση
 • μαζικής εκτύπωσης παραστατικών με QRCode που λαμβάνεται με σύγχρονη αποστολή του παραστατικού στα e-books
 • μαζικής εκτύπωσης παραστατικών με QRCode που έχει ήδη παραλειφθεί σε προγενέστερο χρόνο και εντός της ημέρας έκδοσής τους είτε με χειροκίνητη εκτέλεση της ενημέρωσης κατάστασης είτε με τη χρήση χρονοπρογραμματισμού
 • εμφάνισης ενός απεσταλμένου στην ΑΑΔΕ παραστατικού όπως αυτό εμφανίζεται στην πλατφόρμα myData

Για την ενεργοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, απαιτείται να εκτελεστούν τα βήματα παραμετροποίησης που περιγράφονται παρακάτω.

Παραμετροποίηση

Σειρές παραστατικών

Η λειτουργικότητα της ενσωμάτωσης QRCode στην εκτύπωση παραστατικών ρυθμίζεται με τα ακόλουθα πεδία της σειράς που οργανώνονται στη σελίδα : Ηλεκτρονικά βιβλία/ Πάροχος ηλ/νικής τιμολόγησης

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Χρόνος υποβολής:

 • Με την επιλογή Με την καταχώριση, το παραστατικό υποβάλλεται στα e-books αμέσως μετά την καταχώρισή του. Η ενημέρωση κατάστασης του παραστατικού δεν εκτελείται αυτόματα και πρέπει είτε να εκτελεστεί χειροκίνητα επί ενός ή περισσοτέρων παραστατικών είτε να γίνει χρονοπρογραμματισμός της διαδικασίας ενημέρωσης.
 • Με την επιλογή Με την εκτύπωση η υποβολή του παραστατικού στα e-books γίνεται ακριβώς πριν την εκτύπωση, και η εφαρμογή αναμένει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του παραστατικού στο myData από τα e-books και την επιστροφή του QRCode url, για να προχωρήσει στην εκτύπωση.

Εκτύπωση QRcode: Το πεδίο παρέχει τις εξής επιλογές:

 • Όχι, δεν απαιτείται η ύπαρξη QRCode και η εκτύπωση εκτελείται χωρίς αυτό
 • Ναι, ενσωματώνεται στην εκτύπωση το QRCode που έχει επιστρέψει το myData

Εκτύπωση με απώλεια διασύνδεσης myDATA: Το πεδίο παρέχει τις εξής επιλογές:

 • Όχι, η εκτύπωση δεν εκτελείται εφόσον δεν έχει οριστεί τιμή στο πεδίο Παραστατικό myDATA του παραστατικού (QRCode url)
 • Ναι, η εκτύπωση εκτελείται χωρίς ενσωμάτωση QRCode αλλά με την ένδειξη απώλειας διασύνδεσης. Το ακριβές κείμενο που θα εκτυπώνεται λαμβάνεται από την τιμή της παραμέτρου Κείμενο απώλειας διασύνδεσης (Δείτε σχετική ενότητα). Η θέση και ο τρόπος εμφάνισης του συγκεκριμένου κειμένου στην εκτύπωση ρυθμίζεται από σχετικές παραμέτρους στο αρχείο LDERPCust.ini (Δείτε σχετική ενότητα)
 • Με ερώτηση, ο χρήστης ερωτάται αν η εκτύπωση θα ακυρωθεί ή αν θέλει να εκτυπώσει το παραστατικό με την ένδειξη απώλειας διασύνδεσης από την τιμή της σχετικής παραμέτρου

Περιοχή εμφάνισης (QRCode): στο πεδίο εμφανίζονται δυναμικά οι περιοχές της φόρμας εκτύπωσης που είναι επιλεγμένη στα “Γενικά Στοιχεία” της Σειράς, και χρησιμοποιείται για την επιλογή του κατάλληλου τομέα τις εκτυπώσεις για να δεχθεί το QRCode.

Κάθε φορά που επιλέγεται νέα φόρμα, οι διαθέσιμες τιμές του πεδίου αλλάζουν και πρέπει να επιλεγεί νέα κατάλληλη περιοχή.

Στις δυνατές επιλογές περιλαμβάνονται μόνο οι τομείς της εκτύπωσης που είναι ορατοί (not suppressed) και ανήκουν σε Page Header / Footer ή Report Header / Footer.

Αν δεν επιλεγεί τιμή στο πεδίο, το QRCode θα εμφανιστεί στον τομέα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας εκτύπωσης.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Θέση Χ: επιλέγεται η οριζόντια απόσταση (pixels) του QRCode από την έναρξη της περιοχής εμφάνισης στα αριστερά της εκτύπωσης

Θέση Υ: επιλέγεται η κάθετη απόσταση (pixels) του QRCode από την κορυφή της περιοχής εμφάνισης (σε Pixels)

Μέγεθος: επιλέγεται το μέγεθος (pixels) του QRCode

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Τα πεδία Θέση Χ, Θέση Υ και Μέγεθος χρησιμοποιούνται και για τον ορισμό της θέσης QRCode στην εκτύπωση παρόχου.
 • Ανάλογα με τη σχεδίαση της εκτύπωσης, υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι εφικτή η εκτύπωση QRCode σε ορισμένους τομείς στη θέση 0,0.
 • Για να λειτουργήσει η αυτόματη υποβολή ενός παραστατικού στην πλατφόρμα myData, εκτός από τις κατάλληλες ρυθμίσεις της σειράς παραστατικού, θα πρέπει να έχουν οριστεί κατάλληλα και οι σχετικές παράμετροι στην πλατφόρμα e-books.
 • Για τη δυναμική λήψη της κατάστασης υποβολής ενός παραστατικού και του QRCode url κατά την εκτύπωση γίνονται επαναλαμβανόμενες κλήσεις στα e-books. Το πλήθος των κλήσεων και η χρονική απόσταση μεταξύ τους ρυθμίζονται από παραμέτρους που ορίζονται στο αρχείο LDERPCust.ini . Δείτε σχετική ενότητα
 • Οι ενέργειες υποβολής και ενημέρωσης κατάστασης, για ένα ή περισσότερα παραστατικά, από τις καρτέλες τους, τις λίστες, τις Περιοδικές εργασίες ή τον Χρονοπρογραμματισμό, εξακολουθούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από την παρούσα λειτουργικότητα και συμπληρωματικά.
 • Η εμφάνιση QRCode πρέπει να ενεργοποιηθεί στις σειρές που αφορούν σε παραστατικά που θα υποβληθούν στο myData μέσω των e-books και όχι μέσω άλλου συστήματος .

 

Παράμετροι εταιρίας

Η παράμετρος εταιρίας “Κείμενο απώλειας διασύνδεσης (Παραμετροποίηση|Οργάνωση λειτουργίας|Κανόνες λειτουργίας) χρησιμοποιείται στις εκτυπώσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν QRCode και παρέχει η πλατφόρμα myData, στις περιπτώσεις που η παραλαβή του QRCode δεν είναι εφικτή, κι έχει προκαθορισμένη τιμή Απώλεια Διασύνδεσης ERP - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_3

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προκαθορισμένη τιμή της παραμέτρου έχει οριστεί με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

 

Επιπλέον παράμετροι

Στον τομέα [eBooks] του αρχείου LDERPCust.ini υποστηρίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ενημέρωση κατάστασης κατά την εκτύπωση

 • DocStatusFirstCallDelay: ο χρόνος σε δευτερόλεπτα αρχικής αναμονής ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής στα e-books με προκαθορισμένη τιμή το “1” δευτερόλεπτο.
 • DocStatusCallNum: το πλήθος των διαδοχικών κλήσεων της ενημέρωσης κατάστασης για την παραλαβή του QRCode url από τα e-books, με προκαθορισμένη τιμή τις “3” φορές.
 • DocStatusCallDelay: ο χρόνος αναμονής μεταξύ “2” διαδοχικών κλήσεων της ενημέρωσης κατάστασης για την παραλαβή του QRCode url από τα e-books, με προκαθορισμένη τιμή τα “2” δευτερόλεπτα .

Π.χ.

[eBooks]

DocStatusFirstCallDelay=2

DocStatusCallNum=5

DocStatusCallDelay=3

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Ανάλογα με την κατάσταση και το φορτίο του δικτύου οι παραπάνω καθορισμένες τιμές ενδέχεται να πρέπει να αναπροσαρμοστούν.
 • Το μέγιστο πλήθος των διαδοχικών κλήσεων τις ενημέρωσης κατάστασης είναι “5”.

 

Εμφάνιση κειμένου απώλειας διασύνδεσης στην εκτύπωση

Το κείμενο απώλειας διασύνδεσης εμφανίζεται στην εκτύπωση πάντα στο τελευταίο ορατό τομέα της φόρμας. Η σχετική του θέση στον τομέα καθώς ο τρόπος εμφάνισης ρυθμίζονται με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • QRAlternativeTextPosX , η απόσταση από το αριστερό άκρο του τομέα εμφάνισης, με προκαθορισμένη τιμή 10
 • QRAlternativeTextPosY , η απόσταση από την κορυφή του τομέα εμφάνισης, με προκαθορισμένη τιμή 150
 • QRAlternativeTextFont , στο πεδίο ορίζονται διαδοχικά με κόμμα στοιχεία που αφορούν στη γραμματοσειρά εμφάνισης του κειμένου:
  • όνομα γραμματοσειράς (π.χ. Arial)
  • character set (161 για Ελληνικά)
  • μέγεθος
  • έντονη γραμματοσειρά, με τιμές 0 για κανονική εμφάνιση και 1 για έντονη γραφή (bold)
  • χρώμα (0 για μαύρο και 255 για κόκκινο)

Π.χ.

[eBooks]

QRAlternativeTextFont=Arial,161,10,1,0

Εμφάνιση παραστατικού ΑΑΔΕ

Το πεδίο τύπου URL που επιστρέφει το myData για τη δημιουργία QRCode αποθηκεύεται στο παραστατικό και μπορεί να εμφανιστεί σε λίστα παραστατικών ως “Παραστατικό myData”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Με κλικ πάνω στο κελί της λίστας , ανοίγει ο προκαθορισμένος web browser του συστήματος και εμφανίζει το παραστατικό στη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ.

Μαζική εκτύπωση παραστατικών

Στη μαζική εκτύπωση παραστατικών υποστηρίζεται η ενσωμάτωση QRCode στις εκτυπώσεις εφόσον οι σειρές των παραστατικών που συμμετέχουν έχουν τις ανάλογες ρυθμίσεις.

Όταν σε μια σειρά ορίζεται “Εκτύπωση QRCode

 • Ναι, η εκτύπωση θα εκτελείται και θα περιλαμβάνει QRCode, εφόσον θα είναι διαθέσιμο
 • Όχι, η εκτύπωση θα εκτελείται χωρίς QRCode

Όταν σε μια σειρά ορίζεται Εκτύπωση με απώλεια διασύνδεσης

 • Ναι, η εκτύπωση θα εκτελείται και θα περιλαμβάνει το κείμενο της απώλειας διασύνδεσης
 • Όχι, η εκτύπωση δεν θα εκτελείται ώστε να δοθεί χρόνος επίλυσης του προβλήματος και εκ νέου εκτύπωσης
 • Με ερώτηση, δεν θα γίνεται εκτύπωση του παραστατικού

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν στις διαδικασίες της εγκατάστασης χρησιμοποιείται η μαζική εκτύπωση παραστατικών, συνιστάται η υποβολή στα e-books και η λήψη QRCode να γίνεται σε χρόνο προγενέστερο της μαζικής εκτύπωσης ώστε να μην επιβαρύνεται χρονικά η συγκεκριμένη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση για όσα παραστατικά θα συμμετέχουν στη μαζική εκτύπωση η υποβολή στα e-books θα μπορούσε να γίνει εκ των προτέρων:

 • είτε μαζικά με χειροκίνητη υποβολή και ενημέρωση κατάστασης από τις σχετικές επιλογές στις περιοδικές εργασίες ή στις λίστες παραστατικών
 • είτε με την καταχώριση, ορίζοντας τη σχετική ένδειξη στη σειρά παραστατικού και ενεργοποίηση χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας “Ενημέρωση κατάστασης υποβολής στα ηλεκτρονικά βιβλία”
 • είτε με ενεργοποίηση του χρονοπρογραμματισμού στις λειτουργίες:
 • υποβολής παραστατικών στα e-books
 • ενημέρωσης της κατάστασης υποβολής τους