Σημαντική ενημέρωση - Galaxy Payroll

Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση για την κάλυψη των αλλαγών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, έχει κυκλοφορήσει.

Για να την αποκτήσετε επικοινωνήστε με το Συνεργάτη μας που σας υποστηρίζει ή απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6266500

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας