Προνόμιο έκπτωσης σε είδη της συναλλαγής στο σύστημα λιανικής

 

Παραμετροποίηση Galaxy

Εργασία

Πιστότητα Διαχείριση πιστότητας Προνόμια πιστότητας

Ξεκινήστε με την καταχώριση Προνομίου φροντίζοντας στο πεδίο “Κωδικός τιμοκαταλόγου” του προνομίου έκπτωσης του Galaxy να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του εκπτωτικού καταλόγου του συστήματος λιανικής “One Touch Retail”

Οργάνωση Πιστότητας Διαχείριση πιστότητας Κανόνες εξαργύρωσης

Εκχωρήστε το προνόμιο στον κανόνα εξαργύρωσης, που θα συντάξετε, ώστε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να έρχεται στο σύστημα λιανικής, ώστε ο πελάτης της συναλλαγής να ανταμείβεται με πόντους οι οποίοι μεταφράζονται σε προνόμια (εκπτώσεις)

Παραμετροποίηση One Touch Retail

Εργασία

Κανόνες πώλησης Εκπτώσεις

Δημιουργήστε εκπτωτικό κατάλογο φροντίζοντας ο “Κωδικός” να συμφωνεί απόλυτα με αυτόν που έχει δηλωθεί στο πεδίο “Κωδικός τιμοκαταλόγου” του προνομίου έκπτωσης του Galaxy .

  • Δώστε έναν αριθμό στο πεδίο “προτεραιότητα” ώστε o κατάλογος να βρίσκεται σε σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων
  • Επιλέξτε τα είδη ή τις κατηγορίες ειδών στις οποίες θα εφαρμόζεται το προνόμιο έκπτωσης
  • Συμπληρώστε στο πεδίο “πελάτης” έναν πελάτη τύπου dummy ο οποίος δεν θα χρησιμοποιείται σε καμιά συναλλαγή

Κατά την πώληση ειδών

Τη στιγμή της συναλλαγής εμφανίζεται λίστα προνομίων, από την οποία επιλέγετε το ενδεδειγμένο προνόμιο . Η εφαρμογή εκχωρεί αυτόματα στα (δηλωθέντα) είδη του εκπτωτικού καταλόγου την αντίστοιχη έκπτωση αλλάζοντας τη συνολική αξία της συναλλαγής . Αν για παράδειγμα το πωλούμενο είδος κοστίζει 100 € και του έχει εκχωρηθεί ποσοστιαία έκπτωση 15%, ο πελάτης θα πληρώσει για την αγορά του 100*15/100=15 ήτοι 100-15=85 €.