Διορθώσεις έκδοσης 9.06I

1. Πραγμτοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο επιλογής της κλίμακας φορολογίας του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος
2. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού φόρου αλλοδαπής για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
3. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού για τους κωδικούς  257-258, 259-260
4. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού των ιατρικών δαπανών μεταξύ συζύγων
5. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής περίπτωσης φορολόγησης του επιδόματος ανεργίας ( κωδικοί 661-662 )
6. Πλέον στον πίνακα εταίρων-μετόχων υπάρχει δυνατότητα ορισμού της ιδιότητας του ομόρρυθμου εταίρου σε ΕΕ 
9. Εμπλουτίστηκαν οι διαθέσιμες τιμές των κωδικών 343-344 & 781-782 ( τιμές πηγής εισοδήματος ) στο έντυπο Ε1.