Διαχείριση group μέσω Πρότυπων Κρατήσεων - Galaxy Hotel

Στην οντότητα των Groups ενσωματώθηκε νέα λειτουργικότητα που επιτρέπει το σχηματισμό και τη διαχείριση τους μέσω πρότυπων κρατήσεων σε σχέση με το πως λειτουργούσε η διαδικασία μέχρι πρότινος (δημιουργία ημερολογίου).

Οι πρότυπες κρατήσεις, που ένα group περιέχει, είναι προσωρινές κρατήσεις με όλες τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων της κράτησης, ενώ λειτουργούν ως οδηγοί για τη δημιουργία των κρατήσεων της λίστας δωματίων του group.

Η συγκεκριμένη τεχνική προσδίδει εξαιρετική ευελιξία και ταχύτητα στον ορισμό του group καθώς και ευκολία παρακολούθησης ή μεταβολής των λεπτομερειών του.

Σελίδα “Πρότυπα”

Κατά τη δημιουργία ενός προτύπου κράτησης οι τιμές κάποιων πεδίων, όπως του τιμοκαταλόγου, της άφιξης και της αναχώρησης τίθενται αυτόματα από το Σύστημα, σύμφωνα με τις δηλωμένες στην επικεφαλίδα της οντότητας . Ωστόσο μπορείτε να επέμβετε και να τις τροποποιήσετε και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα λοιπά στοιχεία του προτύπου, τον τύπο διατροφής, τον τύπο δωματίου, τον αριθμό ατόμων της κράτησης, την τιμή της καθώς και τον αριθμό των κρατήσεων που παραχθούν, βάσει προτύπου, με αυτά τα χαρακτηριστικά .

Λεπτομέρειες

Στο δεξί μέρος των γραμμών του πρότυπου κρατήσεων του group, υπάρχει πτυσσόμενη σελίδα η οποία περιέχει, σε ξεχωριστές σελίδες, πληροφορίες σχετικά με το πλάνο της κράτησης, τις επιβαρύνσεις και τις υπενθυμίσεις. Κατά συνέπεια αποκτάτε πολύ γρήγορα, πλήρη εποπτική εικόνα του κάθε προτύπου.

ΛεπτομέρειεςGroup.JPG

 

Ενέργειες Προτύπου

Για κάθε πρότυπο διατίθενται οι παρακάτω ενέργειες :

 

Αντιγραφή Προτύπου

Επιλέξτε πρότυπο και ενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όλα τα στοιχεία του προτύπου θα αντιγραφούν αυτούσια στο νέο πρότυπο . Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα σημεία που θέλετε να διαφοροποιηθούν από το πρωτότυπο.Με την ενέργεια της αντιγραφής αποφεύγετε τη χρονοβόρα καταχώριση της ίδιας πληροφορίας .

 

Δημιουργία κρατήσεων για το Επιλεγμένο Πρότυπο

Για τη δημιουργία κρατήσεων βάσει προτύπου ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

 
  • Μεταβείτε στη σελίδα “Πρότυπα” του Group και δημιουργήστε ένα ή περισσότερα πρότυπα κράτησης

Protypa.JPG

  • Πατήστε πάνω στο πρότυπο από το οποίο θα παραχθούν οι κρατήσεις group
  • Επιλέξτε στο πεδίο “Ορισμοί δωματίων” του επιλεγμένου προτύπου το πλήθος δωματίων

PlithosDomation.JPG

  • Πατήστε “Αποθήκευση” για την ολοκλήρωση της καταχώρισης του προτύπου
  • Επιλέξτε από τις “Ενέργειες” των γραμμών του group την επιλογή “Δημιουργία κρατήσεων για το επιλεγμένο πρότυπο”

Dimiourgia KratiseonGiatoEpilegmeno.JPG

Έπειτα από σύντομη αναμονή,

Το Σύστημα δημιουργεί αυτόματα στη σελίδα “Κρατήσεις” τις κρατήσεις του Group με βάση το επιλεγμένο πρότυπο. Το πλήθος των κρατήσεων που η διαδικασία παρήγαγε ισούται με το πλήθος δωματίων, ορισμένο στο πεδίο “Ορισμοί δωματίων” του επιλεγμένου προτύπου .

Έτσι για παράδειγμα αν στο πεδίο “ορισμοί δωματίων” του προτύπου έχετε δηλώσει πλήθος “5” για συγκεκριμένο τύπο δωματίου,

PlithosDomation.JPG

το Σύστημα θα ενημερώσει τη σελίδα των κρατήσεων με “5” εγγραφές για τον τύπο αυτό .

kratiseis.JPG

 

Δημιουργία κρατήσεων για όλα τα πρότυπα

Με την ίδια λογική (που περιγράψαμε παραπάνω) δημιουργούνται κρατήσεις για όλα τα καταχωρισμένα, στην περιοχή των γραμμών, πρότυπα, δημιουργώντας έτσι τη λίστα κρατήσεων του group .

 

Αναίρεση δημιουργίας κρατήσεων για το επιλεγμένο πρότυπο ή για όλα τα πρότυπα)

Αντίστροφη ενέργεια της προηγούμενης είναι η αναίρεση δημιουργίας κρατήσεων μέσω της οποίας μπορείτε να καταργήσετε τις δημιουργημένες κρατήσεις είτε για το επιλεγμένο πρότυπο είτε για όλα τα πρότυπα. Πριν την ακύρωση εμφανίζεται μήνυμα με σκοπό την επιβεβαίωση της ακύρωσης (είστε σίγουροι ότι θέλετε να αναιρέσετε την κράτηση βάσει προτύπου). Αν απαντήσετε θετικά, η σελίδα των “Κρατήσεων” θα ενημερωθεί αυτόματα, οι κρατήσεις του group δηλαδή θα μειωθούν κατά το πλήθος δωματίων, δηλωμένο στο πρότυπο.

 

Σελίδα “Κρατήσεις”

Η σελίδα “Κρατήσεις” του group ενημερώνεται (όπως προαναφέραμε) αυτόματα από το Σύστημα με τις κρατήσεις του group που δημιουργήθηκαν από τα πρότυπα.

Από εδώ μπορείτε άμεσα να επεξεργαστείτε την πρωτοβάθμια πληροφορία της κράτησης, όπως πελάτη, άφιξη, αναχώρηση, τύπο δωματίου, δωμάτιο, ενήλικες, ή ανάλυση ατόμων, τιμοκατάλογο, πλάνο διατροφής και τιμή.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστείτε περαιτέρω μπείτε στην κράτηση είτε με διπλό κλικ πάνω της είτε μέσω του πλήκτρου .

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε, αν παρίσταται ανάγκη, να διαφοροποιήσετε ένα ή περισσότερα σημεία στην κράτηση σε σχέση με το πρότυπό της χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσετε νέο πρότυπο η να τροποποιήσετε το υφιστάμενο .

Αν θελήσετε τη διαγραφή μιας κράτησης group που δημιουργήθηκε από το πρότυπο, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο Diagrafi.JPG.

Προσθήκη κρατήσεων χωρίς πρότυπο

Επιπρόσθετα μπορείτε να ενσωματώσετε στο group κρατήσεις κατά το δοκούν χωρίς να έχετε υποχρέωση να τις εντάξετε σε κάποιο πρότυπο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει γρήγορη διαχείριση εξαιρέσεων σε ένα group, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, ή ακόμα να σχηματιστεί ένα group χωρίς καθόλου πρότυπα κρατήσεων αν οι τελικές κρατήσεις δεν έχουν ουσιαστική συνάφεια μεταξύ τους.

Λεπτομέρειες

Στο δεξί μέρος του πλέγματος των κρατήσεων του group, διακρίνεται (όπως ακριβώς και στο πρότυπο) πτυσσόμενη σελίδα που παραπέμπει σε ξεχωριστές σελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικές με το πλάνο της κράτησης, τις επιβαρύνσεις και τις υπενθυμίσεις. Κατά συνέπεια, μπορείτε άμεσα να σχηματίσετε σαφή εικόνα της κάθε κράτησης .

 

Σελίδα “Κατάσταση κράτησης”

Στη σελίδα αυτή θα λάβετε συγκεντρωτική πληροφόρηση σχετικά με τις κρατήσεις του group.

Καταγράφεται το πλήθος των κρατήσεων του group ομαδοποιημένων σύμφωνα με τις παρακάτω πληροφορίες :

Άφιξη, Αναχώρηση, Διανυκτερεύσεις, Ενήλικες, Παιδιά, Πρόσθετα κρεβάτια, Baby cot, χρεώστης, τύπος δωματίου, χρεώσιμος τύπος δωματίου, πλάνο διατροφής, τιμοκατάλογος, τιμή δωματίου, τιμή διανυκτέρευσης και σύνολο.

KatastasiKratisis.JPG

Με τον τρόπο αυτό έχετε, με μια ματιά, σαφή εικόνα της πραγματικής κατάστασης των κρατήσεων του group.