Γενική Λογιστική Next - Κωδικός δήλωσης Φ.Π.Α. στις παραμέτρους σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης ΦΠΑ

 

Παραμετροποίηση

Εργασία

Βοηθητικά -> Σύνδεση με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α.-> Παράμετροι Σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α.

  • Κωδικός Δήλωσης ΦΠΑ 

Για να συνδέσετε μια παράμετρο σύνδεσης με κωδικό σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α. εργαστείτε ως εξής :

  • Επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο σύνδεσης (π.χ. εκροές φορολογητέες) από τον πίνακα “Παράμετροι Σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α.” και κάντε διπλό κλικ πάνω της
  • Στην οθόνη “Παράμετροι Σύνδεσης” (που ανοίγει) μεταβείτε στο νέο πεδίο “Κωδικός Δήλωσης ΦΠΑ” της οθόνης “Παράμετροι Σύνδεσης” και πατήστε το σύμβολο treistelies.JPG

parametroisyndesis.jpg

  • Μόλις εμφανιστεί ο νέος πίνακας “Επιλογή Κωδικού σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης ΦΠΑ” επιλέξτε την ενδεδειγμένη μεταβλητή του επιλεγμένου έτους (η οποία θα ενημερώσει την αντίστοιχη μεταβλητή της εφαρμογής Δήλωση ΦΠΑ) και πατήστε “οκ”  

Σημείωση : O πίνακας “Επιλογή κωδικού σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης ΦΠΑ” εμφανίζει τις διαθέσιμες για το επιλεγμένο έτος μεταβλητές (κάθε έντυπο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο έτος π.χ. 2015) . Μπορείτε κάλλιστα να μεταβάλλετε το “Έτος Δήλωσης ΦΠΑ” από το σχετικό πεδίο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης των παραμέτρων Σύνδεσης

EtosDilosis.jpg