Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 2015

Δείτε την παραμετροποίηση για τον υπολογισμό του νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Η βασικότερη αλλαγή του εντύπου είναι ότι πλέον δεν γίνεται ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ στις εισροές . Ενσωματώνεται στο νέο έντυπο η αίτηση επιστροφής, με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και των αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής χωρίς να χρειάζεται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής . Ενσωματώνεται και η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές . Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν, του προς επιστροφή ποσού .

Τέλος το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata

Επισυναπτόμενα Αρχεία: