One Touch Retail - Έκδοση 4.0.1 - Βελτιώσεις

Νέα εικονίδια στην Κεντρική οθόνη της εφαρμογής (Restaurant)

Εικονίδιο αλλαγής χώρων

Ένα νέο εικονίδιο στην κεντρική οθόνη σας δίνει τη δυνατότητα της αλλαγής χώρου (φαγητού, ποτού) γρήγορα και εύκολα.

Πατώντας το, ανοίγει λίστα επιλογής, με όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, για να επιλέξετε τον επιθυμητό.

Με την επιλογή του, το Σύστημα προσαρμόζει αυτόματα όλα τα τραπέζια που διαθέτει ο χώρος .

 

Εικονίδιο επιλογής απεικόνισης της κατάστασης παραγγελίας

Με το νέο εικονίδιο στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα της επιλογής απεικόνισης της κατάστασης της παραγγελίας. Το πάτημα του επιφέρει λίστα επιλογής με δυνατές τιμές :

Η εφαρμογή "φιλτράρει" τα τραπέζια με βάση την κατάσταση των παραγγελιών τους (ανοικτές, εξοφλημένες).

Εικονίδιο απεικόνισης τραπεζιών

Ένα νέο εικονίδιο  στην Κεντρική οθόνη του Restaurant, θα σας χρησιμεύσει στην απεικόνιση των τραπεζιών στην επιλεγμένη μορφή.

Πως ;

Πατήστε το εικονίδιο και επιλέξτε από τη λίστα μια εκ των επιλογών για να δείτε τα απεικονιζόμενα τραπέζια στη μορφή της αρεσκείας σας :

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να κάνετε καμία ρύθμιση στην ιδιότητα “Show Tables” των ιδιοτήτων “Orders” στο περιβάλλον σχεδιασμού (Layout) του Restaurant .

Αντικατάσταση πλήκτρων ενεργειών με label controls στην απόδειξη (Restaurant)

Τα πλήκτρα ενεργειών στην απόδειξη, από τα οποία μπορούν να παραχθούν συγκεκριμένες ενέργειες (πληρωμή, πληρωμή όλων, επιστροφή) αντικαταστάθηκαν με label controls (λεκτικά) . Πρακτικά, με την αλλαγή αυτή μεγιστοποιείται ο διαθέσιμος χώρος της φόρμας .

Πλήκτρο αλλαγής ταξινόμησης για το είδος (One Touch Retail)

Στο grid layout, κατά την καταχώριση ενός είδους, η εφαρμογή το ενημερώνει (αριστερά) με έναν αριθμό, ο οποίος είναι ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας που του αντιστοιχεί.

Η σύνδεση αυτή γίνεται με βάση :

 • τον αριθμό σειράς που έχει δηλωθεί στη “σελίδα 2” της καρτέλας του είδους

Με διπλό κλικ πάνω του υπάρχει δυνατότητα αλλαγής αυτού .

Σημείωση : Προϋπόθεση για την εμφάνιση του αριθμού σειράς προτεραιότητας είναι να έχει λάβει η σχετική ιδιότητα την τιμή “true”.

Νέο Φίλτρο στο addin του Ημερολογίου (One Touch Retail)

Προσθήκη νέου φίλτρου στο addin του calendar, με τίτλο “Τερματικό”, μέσω του οποίου μπορείτε να προβείτε σε ταξινόμηση των εγγραφών του ημερολογίου βάσει τερματικού .

Νέο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για γρήγορη καταχώριση (One Touch Retail/Restaurant)

Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, όπου αυτό εμφανίζεται, προστέθηκε νέο πλήκτρο, με σύμβολο “δύο μηδενικά”. Αντί της πληκτρολόγησής τους, πατήστε το για να εκτελέσετε πολύ ταχύτερα την εισαγωγή των δύο αριθμών.

Βελτιώσεις στο PDA (Restaurant)

 • Δηλώνοντας στον Τρόπο πληρωμής “επί πιστώσει”, ανοίγει αυτόματα σχετική φόρμα με σκοπό την επιλογή πελάτη
 • Βελτίωση χρόνου απόκρισης στη φόρμα επιλογής προκαθορισμένων σημειώσεων, μετά από αναμονή που είχε παρατηρηθεί στην περίπτωση πολλών προκαθορισμένων σημειώσεων

Σταδιακή μετάβαση των POS στη νέα έκδοση (One Touch Retail)

Μέχρι στιγμής η αναβάθμιση Connector και POS έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα. Στο εξής, η αναβάθμιση των POS κάλλιστα μπορεί να γίνει αργότερα, αν έχετε λόγο να την αναβάλετε, κυρίως λόγω χρονικών περιορισμών (πολλά POS) .

Έστω ότι υφίσταται “1” Connector και “10” POS με κοινή έκδοση την 3.6.0.14 . Έστω τώρα ότι επιθυμείτε να αναβαθμίσετε τον Connector, αλλά να μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση των POS, η λειτουργία τους δηλαδή (αποστολή – λήψη δεδομένων) να συνεχίζει σε προγενέστερη έκδοση (3.6.0.14) .

Η εφαρμογή σας δίνει τη λύση, αν :

 • στο αρχείο RunTimeOptions (που υπάρχει στο φάκελο της) πληκτρολογήσετε : OPTIMIZATIONHINTS = SNAPPYOFF

Με τη δυνατότητα αυτή αποκτάτε το πρόσθετο πλεονέκτημα της σταδιακής μετάβασης των POS στη νέα έκδοση.

Προσοχή : Η δυνατότητα αυτή γίνεται διαθέσιμη για την έκδοση 3.6.0.14 ή μεταγενέστερη .

Δυνατότητα δημιουργίας κανόνα εξαργύρωσης με την αξία έκπτωσης ως ποσοστό επί των πόντων (Loyalty)

Η όλη διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα :

 • Μεταβείτε στο μενού “Πιστότητα” του “Galaxy CRM”
 • Καταχωρίστε το “Προνόμιο πιστότητας” που θα αποκτήσει ο πελάτης, με τη συλλογή πόντων, κατά τη συναλλαγή . Ένα ποσοστό (%) επί του αθροίσματος των πόντων θα μεταφράζεται σε αξιακή έκπτωση στη συναλλαγή .

 • Συντάξτε τον “Κανόνα εξαργύρωσης” σύμφωνα με τον οποίο θα εξαργυρώνονται οι πόντοι του πελάτη.

      Επιλέξτε :

 • το προνόμιο (βασισμένο σε πόντους) που θα αποδοθεί στον πελάτη – μέλος
 • τους χρεώσιμους πόντους: τους πόντους που θα αναλωθούν από τους πόντους του πελάτη
 • το ημερομηνιακό διάστημα ισχύος του προνομίου
 • το ποσοστό επί των πόντων (π.χ. αν στο πεδίο “πόντοι % προς έκπτωση”, δηλωθεί “20” τότε θα χορηγηθεί στον πελάτη μια αξιακή έκπτωση επί των κερδισμένων πόντων στη συναλλαγή)

 • Μεταβείτε στο One Touch Retail όπου σκανάρωντας την κάρτα του πελάτη, ενημερώνεται ο πελάτης με το προνόμιο που δικαιούται .

Για παράδειγμα, από την κίνηση πιστότητας έχει προκύψει συγκέντρωση “200” πόντων. Στο πεδίο “πόντοι % προς έκπτωση” του κανόνα εξαργύρωσης (Galaxy CRM) έχει δηλωθεί “20” . Συνεπώς η εφαρμογή θα ενημερώσει το πεδίο “Αξιακή έκπτωση” με το ποσό των 40€.

Το ποιο ποσό θα αφαιρεθεί τελικά από το συνολικό ποσό αγοράς εξαρτάται από τους δηλωμένους, στο νέο πεδίο “Πόντοι εξαργύρωσης”, πόντους. Έστω για παράδειγμα ότι δηλώσετε στο εν λόγω πεδίο τον αριθμό “10” .

Συνεπώς, 200 (αντιστοιχεί στο πλήθος των κερδισμένων πόντων) μείον 10 (στο πλήθος πόντων προς εξαργύρωση) = 190 (στο πλήθος των πόντων με το οποίο θα ενημερωθεί το “Galaxy CRM”) . Βάσει παραμετροποίησης (πως θα εξαργυρώνονται οι πόντοι που έχει κερδίσει ο πελάτης) οι “10” πόντοι θα απεικονιστούν στην απόδειξη ως αξιακή έκπτωση.

Νέο action στην πιστότητα Εξαργύρωση πιστότητας

Ένα νέο action με τίτλο “Εξαργύρωση πιστότητας” ενσωματώθηκε στην “Πιστότητα” των “Παραμέτρων πλήκτρων” (στο περιβάλλον σχεδίασης - Layouts). Με την ενεργοποίησή του ανοίγει σχετική φόρμα για να δηλώσετε τον πελάτη στον οποίο η εξαργύρωση πόντων αφορά καθώς και το πλήθος πόντων προς εξαργύρωση .

Εφαρμογή

Μετά την επιλογή ειδών στις γραμμές της παραγγελίας και την καταχώριση αυτής,

 • ενεργοποιήστε το action “Εξαργύρωση πιστότητας” ώστε η εφαρμογή να εφαρμόσει, σύμφωνα με την πολιτική πιστότητας, το προνόμιο έκπτωσης στις γραμμές της συναλλαγής
 • μετασχηματίστε την παραγγελία κατά τα συνήθη