Έκδοση 21.28 Galaxy Hotel

Η έκδοση 28 του Hotel περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω :

  • Αυτόματη ανάθεση δωματίων σε κρατήσεις
  • Νέα απλοποιημένη διαδικασία migration από SHS
  • Εισαγωγή κρατήσεων από Excel
  • Νέα λειτουργικότητα στο Πλάνο δωματίων
    • Εξαγωγή σε Excel
    • Διάσπαση κράτησης / Drag ‘n’ Split
    • Διαμόρφωση εμφάνισης

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: