Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 4.66 της εφαρμογής Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση, περιλαμβάνει :

Η έκδοση 8.97 της εφαρμογής Defacto/Εμπορική Διαχείριση, περιλαμβάνει :

Από τη σελίδα μπορείτε να αποκτήσετε σαφή εικόνα, επί των δυνατοτήτων που έχουν συμπεριληφθεί, ανά ημερομηνία, στις myGalaxyΥπηρεσίες μισθοδοσίας 

Δείτε τα νέα features στις myGalaxy Υπηρεσίες Μισθοδοσίας  

Attica

  • Επιλέξτε Μισθοδοσία -> Ενημέρωση Φορέων -> Τράπεζες -> Attica
  • Συμπληρώστε τα κριτήρια πληρωμής :
    • Έτος / μήνας / Είδος μισθοδοσίας : Προσδιορίστε τη μισθοδοσία που θέλετε να πληρώσετε

Δυνατότητα επισύναψης εντύπων μέσα από τις myGalaxy Υπηρεσίες μισθοδοσίας στον εργαζόμενο, εταιρία και υποκατάστημα πριν τη χρήση τους (επισύναψη) από τις αναγγελίες του ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ . Για παράδειγμα :  

Η νέα έκδοση Manpower 7.40 & Manpower Audit 4.40 περιλαμβάνει :

 

Η δημιουργία και υποβολή των παρακάτω αρχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να γίνει, με ιδιαίτερη ευκολία, μέσα από τις myGalaxy υπηρεσίες μισθοδοσίας :

Η διαδικασία δημιουργίας αρχείων υποβολής (ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ETAA-TY, ΕΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΕΑΠΑΕ, ΤΑΥΦΕ, TEAΥΦΕ, ΤΑΙΣΥΤ, TEAYET) στους ασφαλιστικούς φορείς, εκτελείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκτελείται και η διαδικασία δημιουργίας αρχείου υποβολής Α.Π.Δ. .

Σελίδες