Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 4.2.2, περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

Σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΕΦΚΑ ΕΓΚ 6 14/02/2017: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κ

Η έκδοση 4.03 της εφαρμογής PersonnelN.G., περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Στις πρότυπες εταιρίες ELW-ELL 

Για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας με τα αρχεία Ο.ΣΥ.Κ. ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν :

Οι λειτουργίες διαχείρισης του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ εξόδων αφορούν στην : 

  • Αξία ΦΠΑ στον ίδιο λογαριασμό με το έξοδο
  • Αξία ΦΠΑ σε λογαριασμό εξόδου

Η έκδοση 3.10.20 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Η έκδοση 3.10.20 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Σελίδες