Βιβλιοθήκη

Σύντομη περιγραφή

Επέκταση στη λειτουργικότητα του Συστήματος που εξυπηρετεί την προσαρμογή στο νέο κανονισμό EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018.

Η έκδοση 9.20, περιλαμβάνει :

Νέα Λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

  • Advanced Security

 

Η έκδοση 4.27 της εφαρμογής Professional/ Έσοδα – Έξοδα, περιλαμβάνει :

Σε εφαρμογή του Ν. 4498/2017, δημοσιεύτηκε η παρακάτω εγκύκλιος με θέμα :

«Ενημέρωση εργοδοτών - ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ΄) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) και την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ» .

 Περιλαμβάνει νέα ποσοστά εισφορών ασφάλισης πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ αρ.15 με θέμα "Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 01/01/2020 κατ' εφαρμογή του άρθρ/38 του Ν.4387/16" (Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 12.00)

Ένα σημαντικό εργαλείο, που επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων (queries) απαραίτητα στον εύκολο σχεδιασμό εκτυπώσεων αποτελεί το Query Builder . Η υποβολή ερωτημάτων χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρωθεί .

 

Internet of Things | Διαδίκτυο των Πραγμάτων

της Άννας Μακρή, General Manager Products and Solutions

Προσθήκη νέων ΚΑΔ, ΚΠΚ, και Κωδικών ειδικότητας, για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017.
 

Η έκδοση 4.1.4 (υπό μορφή patch), περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες