Βιβλιοθήκη

Σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΕΦΚΑ ΕΓΚ 6 14/02/2017: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κ

Η έκδοση 4.03 της εφαρμογής PersonnelN.G., περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Στις πρότυπες εταιρίες ELW-ELL 

Για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας με τα αρχεία Ο.ΣΥ.Κ. ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν :

Οι λειτουργίες διαχείρισης του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ εξόδων αφορούν στην : 

  • Αξία ΦΠΑ στον ίδιο λογαριασμό με το έξοδο
  • Αξία ΦΠΑ σε λογαριασμό εξόδου

Η έκδοση 3.10.20 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Η έκδοση 3.10.20 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Μετά την ενημέρωση των αρχείων Ο.ΣΥ.Κ. (δείτε εδώ πως) θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τους ενδεδειγμένους νέους ΚΑΔ για την εταιρία σας (Υπο

Για την υλοποίηση των εγκυκλίων 4–02/02/2017 και

Σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι ΕΦΚΑ:

Για την υλοποίηση ΕΓΚ 4 – 02/02/2017 , ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.

Σελίδες