Βιβλιοθήκη

Δείτε το τρόπο διαχείρισης του περιβαλλοντικού τέλους ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.

Δείτε πως ενημερώνεται το έντυπο Ε3 από καταχωρημένες κινήσεις.

Η νέα B2B έκδοση, περιλαμβάνει :

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2018

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, CRM Product Manager

Το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων πρέπει να είναι σύμφωνο με τη μορφή που ορίζει η απόφαση 1045/2018 της ΑΑΔΕ.

Απευθύνεται σε εταιρείες με μεγάλο όγκο ζήτησης προγραμματισμού συναντήσεων με συνδυαστικά κριτήρια, όπως ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα ομορφιάς κ.ά. Η λειτουργικότητα βασίζεται στο Galaxy CRM.

Σελίδες