Βιβλιοθήκη

Η νέα έκδοση 21.30 του GalaxyHotel περιλαμβάνει :

Νέα Λειτουργικότητα

Η έκδοση 21.30 του Galaxy Payroll περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Μισθοδοσία

Η έκδοση Manpower 7.41 & Manpower Audit 4.41, περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Νέος τύπος ταμείου 27 ΤΣΑΥ εφάπαξ ποσό στέγης Υγειονομικών 

Η νέα έκδοση 21.30 του Galaxy CRM περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Σύντομη περιγραφή

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

Βασική Έκδοση

Εφαρμογή

Ημ/νία έκδοσης

Σελίδες